Projekt rozporządzenia MFFiPR w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. Przedmiotowy projekt rozporządzenia, co do zasady, przewiduje powtórzenie regulacji prawnych obowiązującego rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, z uwzględnieniem jedynie zmian wynikających z poszerzonego upoważnienia przyznającego możliwość określenia wzoru zaświadczenia potwierdzającego zwolnienie…

Szkolenie online  pt. „Analiza i zarządzanie kosztami – w pigułce”

Serdecznie zapraszamy na  szkolenie online  pt. „Analiza i zarządzanie kosztami – w pigułce”, które odbędzie się  7 maja br. na platformie clickmeeting w godzinach od 9.00 do ok. 14.00 z przerwami. Podczas webinaru zostaną omówione następujące zagadnienia: Znaczenie zarządzania kosztami we wspomaganiu zarządzania nowoczesną firmą Pułapki związane z kosztami prowadzenia działalności w controllingu Rozliczanie i kalkulacja…

Projekt rozporządzenia MRPiT w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Konieczność wydania rozporządzenia wynika z nowelizacji art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,…

Monitoring Legislacji Unii Europejskiej 21.04.2021

Najważniejsze informacje na temat dokumentów strategicznych przyjętych w UE, nowelizacji prawa europejskiego, prowadzonych procesów konsultacyjnych, stanowisk Związku. Raport zawiera także interesujące publikacje dot. trendów europejskiej legislacji oraz inne informacje. Szczegóły wg stanu na dzień 21 kwietnia 2021 r. są zawarte w załączonym dokumencie.