Stanowisko FPP – Pakiet rozwiązań dotyczących dekarbonizacji przemysłu oraz kosztów obowiązków środowiskowych

Federacja Przedsiębiorców Polskich w ramach działalności Komitetu Energii i Środowiska przygotowała propozycje rozwiązań dotyczące Pakietu rozwiązań dotyczących dekarbonizacji przemysłu oraz kosztów obowiązków środowiskowych Szczegóły są zawarte w załączonym dokumencie. Serdecznie dziękujemy Podmiotom Członkowskim za wkład, zaangażowanie i przedstawione uwagi. Kolejnym etapem będzie nasze zaangażowanie przy poszczególnych rozwiązaniach, co do zasady w kolejności według ich ważności…

O biznesie przy kawie – Co mogą nam zaoferować guru zarządzania i rozwoju osobistego?

O biznesie przy kawie – Co mogą nam zaoferować guru zarządzania i rozwoju osobistego? 6 maja 2021 w godz. 10.00 – 11.00 na platformie zoom   Świat szkoleń biznesowych i rozwoju osobistego, oprócz przydatnych i mądrych treści, oferuje niestety wiele niesprawdzonych koncepcji, półprawd lub zwykłych bzdur. Niektóre z nich są tak popularne, że traktujemy je,…

Projekt rozporządzenia MFFiPR zmieniającego rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. poz. 1485) zwane dalej „rozporządzeniem”, stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 106o–106q ustawy z dnia 11 marca 2004…

Transgraniczne przemieszczanie odpadów – zbiór przepisów

Publikacja zawiera, m.in. aktualny zbiór aktów prawa unijnego i krajowego regulujących zasady transgranicznego przemieszczania odpadów, m.in. Konwencję Bazylejską o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, rozporządzenie (WE) Nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów, czy ustawę z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu…

Projekt rozporządzenia MC w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych. Projekt stanowi realizację upoważnienia ustawowego, zawartego w art. 59 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r. poz. 332, 695, 875, 1517, 2320 i ….), zmienionego ustawą z dnia 14…