Projekt rozporządzenia MFFiPR zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług. Projektowane rozporządzenie określa nowy wzór zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług tj. VAT–R. Powyższe stanowi wykonanie delegacji zawartej w art.…

Stanowisko FPP – Pakiet rozwiązań regulacyjnych umożliwiających zaangażowanie przemysłu w rozwój OZE

Federacja Przedsiębiorców Polskich w ramach działalności Komitetu Energii i Środowiska przygotowała propozycje rozwiązań dotyczące Pakietu rozwiązań regulacyjnych umożliwiających zaangażowanie przemysłu w rozwój Odnawialnych Źródeł Energii. Koszty energii elektrycznej stanowią kluczowy element wpływający bezpośrednio na konkurencyjność przemysłu, a szczególnie przemysłu energochłonnego. Niestety w Polsce wciąż utrzymują się bardzo wysokie hurtowe cen energii elektrycznej, szczególnie widoczne na…