Konferencja online „Kompleksowa gospodarka odpadami w Zagłębiu Miedziowym”

KGHM Polska Miedź S.A. oraz Związek Pracodawców Polska Miedź zapraszają na konferencję online „Kompleksowa gospodarka odpadami w Zagłębiu Miedziowym”, która odbędzie się w dniu 15 czerwca 2021 r. w godzinach 10:00-13:00 w trybie hybrydowym: wideokonferencji online na platformie Skype for business połączonej z możliwością bezpośredniego uczestnictwa dla ograniczonej ilości osób w ścisłym reżimie sanitarnym. Dla…

Opinia w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD207)

Opinia Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD207).   Związek Pracodawców Polska Miedź jest samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz innych organizacji. Nasza organizacja zrzesza…

Delegowanie pracownika za granicę

Posting staff abroad Pracodawca jest obowiązany przestrzegać przepisów o delegowaniu, jeżeli: Twoje przedsiębiorstwo zawarło umowę z partnerami biznesowymi w innych krajach UE i konieczne jest wysłanie Twoich pracowników do innego kraju UE na określony okres w celu świadczenia usług wysyłasz pracownika do przedsiębiorstwa, które posiadasz w innym kraju UE. W obu przypadkach między Tobą a…

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii. Proponowane zmiany do ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii wynikają w szczególności z konieczności wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5…