Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmienia zasady dopuszczania osób do oddania krwi po zaszczepieniu przeciw COVID-19 przy użyciu różnych typów szczepionek (tj. 48 godzin od dnia podania szczepionki typu…

Unijny system handlu uprawnieniami do emisji

Unijny system handlu uprawnieniami do emisji – Przydziały bezpłatnych uprawnień wymagały lepszego ukierunkowania. Sprawozdanie specjalne, nr 18, 2020 The EU’s emissions trading system: Free allocation of allowances needed better targeting. Special report No 18, 2020 Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych to jedno z głównych wyzwań naszych czasów. W ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU…

Webinarium pt. „Kultura doceniania praktycznie i codziennie!”

Serdecznie zapraszamy na webinarium pt. „Kultura doceniania praktycznie i codziennie!”, które odbędzie się 15 czerwca br. w godzinach od 10.00 do 13.15 na platformie zoom.   Podczas webinaru zostaną omówione następujące zagadnienia: Jak działa docenianie – zaskakujące efekty  dla doceniającego i docenianego, Sześć bazowych zasad doceniania kolegów, szefów i podwładnych, Macierz feedbackową XXI wieku, Dan…