Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – zakłady pracy chronionej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Rodziny i Polityki Społecznej dotyczące zakładów pracy chronionej Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w aktach prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które…

Zapowiedź Spotkania “Zdalne sterowanie / monitorowanie stanu maszyn, instalacji i procesów Internet rzeczy (IoT), otwarta komunikacja – możliwości jakie dają technologie Przemysłu 4.0”, w Radio Plus Legnica

Zapowiedź Spotkania “Zdalne sterowanie / monitorowanie stanu maszyn, instalacji i procesów Internet rzeczy (IoT), otwarta komunikacja – możliwości jakie dają technologie Przemysłu 4.0”, w Radio Plus Legnica https://legnica.fm/wiadomosci/wiadomosci-fakty/20-fakty-region/39139-poznaj-mozliwosci-jakie-daja-technologie-konferencja-dla-malych-i-srednich-firm

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – pracownicy niepełnosprawni

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane trzy projekty rozporządzeń Ministra Rodziny i Polityki Społecznej dotyczące zatrudniania pracowników niepełnosprawnych Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w aktach prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które…

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki – podstawy programowe

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki dotyczące podstawy programowej nauczania Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w aktach prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się…

Projekt rozporządzenia MFFiPR zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej. Rozporządzenie wydaje się na podstawie art. 89 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o  podatku…