Opinia FPP – projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii (UC 74)

Federacja Przedsiębiorców Polskich w ramach działalności Komitetu Energii i Środowiska przygotowała opinię do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii (UC 74). Szczegóły są zawarte w załączonym dokumencie. Serdecznie dziękujemy Podmiotom Członkowskim za wkład, zaangażowanie i przedstawione uwagi. Kluczowe kwestie poruszone w opinii: Zmiana sposobu rozliczeń prosumentów Kierunek…

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Klimatu i Środowiska – akty wykonawcze do Prawa energetycznego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane trzy projekty rozporządzeń Ministra Klimatu i Środowiska, będące aktami wykonawczymi do ustawy – Prawo energetyczne. Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne Szczegóły dotyczące proponowanych zmian zawarte są w uzasadnieniach oraz Ocenach Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektami aktów prawnych znajdują…

Szkolenie online  pt. „Jak sporządzić i kontrolować budżet w pigułce”

Serdecznie zapraszamy na  wakacje z budżetem – szkolenie online  pt. „Jak sporządzić i kontrolować budżet w pigułce”, które odbędzie się 8 lipca br. na platformie clickmeeting w godzinach od 9.00 do ok. 14.00 z przerwami. Podczas webinaru zostaną omówione następujące zagadnienia: Podstawowe zasady budżetowania w controllingu: cele, funkcje i zasady budżetowania – po co budżetować?…

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii – projekty i roboty budowlane (PZP)

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii będące aktami wykonawczymi do Prawa zamówień publicznych (Pzp). Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych Szczegóły dotyczące proponowanych zmian zawarte są w uzasadnieniach oraz Ocenach Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektami aktów…

Monitoring Legislacji Unii Europejskiej 23.06.2021

Najważniejsze informacje na temat dokumentów strategicznych przyjętych w UE, nowelizacji prawa europejskiego, prowadzonych procesów konsultacyjnych, stanowisk Związku. Raport zawiera także interesujące publikacje dot. trendów europejskiej legislacji oraz inne informacje. Szczegóły wg stanu na dzień 23 czerwca 2021 r. są zawarte w załączonym dokumencie.