Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki – indywidualne nauczanie dzieci i młodzieży

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki dot. indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz OSR znajdują się w załączeniu. Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektów w terminie do 9 sierpnia 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. 1. Projekt…

Polityka Surowcowa Państwa – konsultacje publiczne

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazuje do konsultacji publicznych projekt „Polityki Surowcowej Państwa” – dokumentu, którego celem głównym jest zapewnienie bezpieczeństwa surowcowego kraju poprzez zagwarantowanie dostępu do niezbędnych surowców (krajowych oraz importowanych) zarówno obecnie, jak i w perspektywie wieloletniej, uwzględniającej zmieniające się potrzeby przyszłych pokoleń. Dostęp do surowców powinien zabezpieczać wieloletnie potrzeby gospodarcze kraju, wynikające z…

Projekt rozporządzenia MKIŚ w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2026 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2023

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2026 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2023. Projektowane rozporządzenie stanowi wypełnienie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy. Rozporządzenie określające…

Zanieczyszczenie wody – przepisy UE dotyczące oczyszczania ścieków komunalnych (aktualizacja)

Komisja Europejska (KE) prowadzi konsultacje publiczne przepisów UE dotyczących oczyszczania ścieków (aktualizacja Dyrektywy Rady UE z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych – ‘Urban Waste Water Treatment Directive (UWWTD)’). Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE (konsultacje publiczne) to 21 lipca 2021 r. Dyrektywa dotycząca oczyszczania ścieków…