Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych. Konieczność wydania przez Ministra Klimatu i Środowiska rozporządzenia na podstawie art. 95 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 779, 784)…

Stanowisko strony społecznej Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS ws. projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce

Zespól problemowy ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego, w którym zasiadają reprezentanci Związku Pracodawców Polska Miedź przygotował stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Nr w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów: UC81), które zostało przesłane do Ministerstwa Klimatu i…

Monitoring Legislacji Unii Europejskiej 01.09.2021

Najważniejsze informacje na temat dokumentów strategicznych przyjętych w UE, nowelizacji prawa europejskiego, prowadzonych procesów konsultacyjnych, stanowisk Związku. Raport zawiera także interesujące publikacje dot. trendów europejskiej legislacji oraz inne informacje. Szczegóły wg stanu na dzień 1 września 2021 r. są zawarte w załączonym dokumencie.