Korzyści środowiskowe wynikające z redukcji zanieczyszczeń powietrza towarzyszących emisji CO2. Analiza z wykorzystaniem modelu jakości powietrza dla obszaru Polski

Environmental benefits resulting from the reduction of air pollution accompanying CO2 emissions. Analysis with the use of the air quality model for Poland „Korzyści środowiskowe wynikające z redukcji zanieczyszczeń powietrza towarzyszących emisji CO2. Analiza z wykorzystaniem modelu jakości powietrza dla obszaru Polski”. Jest jednym z cząstkowych raportów opublikowanych w ramach opracowania „Klimat dla Polski –…

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie określenia szczegółowych warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, szczegółowych warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie określenia szczegółowych warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, szczegółowych warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach. Projekt rozporządzenia jest realizacją…

Warsztaty szkoleniowe  online  „Zarządzanie emocjami w relacjach zawodowych”

Serdecznie zapraszamy na warsztaty szkoleniowe  online  „Zarządzanie emocjami w relacjach zawodowych”, które  odbędą się 16 i 17 września br. w godzinach od  10.00 – 14.00 oraz 28 września br. w godzinach od 10.00-11.30 na platformie ZOOM. WYBRANE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA: Pogłębienie wiedzy na temat emocji i ich źródeł, Uświadomienie możliwości wpływu i zmiany w sytuacji, gdy odczuwamy nieprzyjemne emocje,…