Projekt ustawy o symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej. Proponowana ustawa: wprowadzi cyfrowe załączniki graficzne (wzorzec barw w obowiązujących standardach graficznych, tj. CMYK, Pantone ®, Pantone ® textil, RGB, NCS, RAL, HKS, web color; wersje w plikach SVG, EPS, CDR, AI, PDF, JPEG, PNG) i muzyczne do projektu (partytury),…

Publikacja UE: Zrównoważone wykorzystanie naszych zasobów naturalnych

Zrównoważone wykorzystanie naszych zasobów naturalnych – Making sustainable use of our natural resources Przyroda jest ważnym sojusznikiem w walce ze zmianą klimatu. Reguluje klimat, wspiera różnorodność biologiczną, pochłania i magazynuje węgiel w lasach, torfowiskach i terenach podmokłych. Zrównoważone zarządzanie tymi zasobami w obiegu zamkniętym przyczyni się do poprawy naszych warunków życia, utrzymania zdrowego środowiska, stworzenia…

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Infrastruktury – rejestracja pojazdów oraz dopuszczenie do ruchu

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane cztery projekty rozporządzeń Ministra Infrastruktury wynikające z nowelizacji Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. − Prawo o ruchu drogowym. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. − Prawo o ruchu drogowym Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie…