Projekt rozporządzenia MRPiT w sprawie krajowego zezwolenia generalnego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie krajowego zezwolenia generalnego. Projektowane rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie krajowego zezwolenia generalnego w swej treści zawiera wprowadzenie w § 9 możliwości pozostawienia towaru o znaczeniu strategicznym poza granicami RP w przypadku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia…

Program rozwojowy liderów społecznych – Zaawansowane zarządzanie innowacjami.

Informujemy, że Związek Pracodawców Polska Miedź rozpoczął rekrutację Uczestników „Programu rozwojowego liderów społecznych – Zaawansowane zarządzanie innowacjami”. Projekt „Program rozwojowy liderów społecznych – Zaawansowane zarządzanie innowacjami” ma na celu budowanie kompetencji kluczowych z punktu widzenia wdrażania innowacji, wspierających aktywne poszukiwanie nowych rozwiązań, technologii, innowacji organizacyjnych zarówno w środowisku biznesowym, jak i naukowym, oraz rozwijanie umiejętności…