Program rozwojowy liderów społecznych – Zaawansowane zarządzanie innowacjami.

Informujemy, że Związek Pracodawców Polska Miedź rozpoczął rekrutację Uczestników „Programu rozwojowego liderów społecznych – Zaawansowane zarządzanie innowacjami”.

Projekt „Program rozwojowy liderów społecznych – Zaawansowane zarządzanie innowacjami” ma na celu budowanie kompetencji kluczowych z punktu widzenia wdrażania innowacji, wspierających aktywne poszukiwanie nowych rozwiązań, technologii, innowacji organizacyjnych zarówno w środowisku biznesowym, jak i naukowym, oraz rozwijanie umiejętności inkorporowania innowacji w organizacji i budowania wokół niej modelu biznesowego.

Rekrutacja do programu i jego realizacja prowadzone są na zadach określonych w „Regulaminie rekrutacji i realizacji „Programu rozwojowego liderów społecznych – Zaawansowane zarządzanie innowacjami”.

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie rozwojowym

Rekrutacja Uczestników „Programu rozwojowego liderów społecznych – Zaawansowane zarządzanie innowacjami” trwa do 14.10.2021 roku do godz. 23.59. Zapraszamy do składania zgłoszeń do programu na adres mailowy sekretariat@pracodawcy.pl