Horyzont Europa – zaproszenie na Dzień Informacyjny z Klastrem 4: Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna – 22.10.2021 – Tydzień z Klastrami

Krajowy Punkt Kontaktowy działający w strukturze Narodowego Centrum Badań i Rozwoju organizuje wydarzenie – Tydzień z Klastrami w Horyzoncie Europa, które odbędzie się online w dniach 18-22 października 2021 roku. Spotkanie w dniu 22 października br. (piątek), 10:00-13:30, będzie dedykowane Klastrowi 4: Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna Więcej informacji oraz rejestracja na wydarzenie 22…

Śniadanie biznesowe pt. „Jak rozpoznać depresję i przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu”

Serdecznie zapraszamy na Seminarium w formie śniadania biznesowego pt. „Jak rozpoznać depresję i przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu”, które odbędzie się 22 października 2021r. w godzinach od 9.00 do 12.00 w Oberży Skarbek w Lubinie ( ul. Budowniczych LGOM 20). Spotkanie skierowane jest do kadry kierowniczej, żeby lepiej zrozumieć sytuację swoich pracowników, ich zachowania oraz zdobyć podstawową…

Monitoring Legislacji Krajowej 07 – 13.10.2021

W okresie od 07 – 13.10.2021 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 5. projektów ustaw oraz 10. projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów. Przeprowadzono konsultacje 2. projektów ustaw i 5. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców,…

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów. Projektowane rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów jest wydawane na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 16 ust. 10, art. 16g ust. 1oraz art. 16x ust. 1 ustawy z dnia…

Projekt rozporządzenia MRPiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Przedłożony projekt rozporządzenia przewiduje zmianę rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz…