uwagi ZPPM – projekt ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych (UC 94)

Lubin, 22 października 2021 r. ZPPM / 28S / X / 2021   Szanowna Pani Olga Semeniuk Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Szanowna Pani Minister W załączeniu przesyłam uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady…

Monitoring Legislacji Krajowej 14-20.10.2021

W okresie od 14 – 20.10.2021 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 4. projekty ustaw oraz 14. projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów. Przeprowadzono konsultacje 2. projektów ustaw i 5. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców,…

Transport kolejowy – przegląd wytycznych w sprawie pomocy państwa

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów dotyczących transportu – na podstawie dokumentu Strategia na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności – europejski transport na drodze ku przyszłości COM(2020) 789 final. Ostateczny termin na przesłanie opinii to 29 października 2021 r. Najpoważniejszym wyzwaniem, z jakim mierzy się sektor transportu, jest znaczące ograniczenie emisji i zapewnienie bardziej zrównoważonego…