Projekt rozporządzenia MZ w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu. Projektowane rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz…

Seminarium online pt. „Jak rozpoznać depresję i przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu”

Serdecznie zapraszamy na Seminarium online pt. „Jak rozpoznać depresję i przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu”. Webinar odbędzie się 26 listopada 2021 r. w godzinach od 9.00 do 11.30  na platformie zoom. Spotkanie skierowane jest do kadry kierowniczej, żeby lepiej zrozumieć sytuację swoich pracowników, ich zachowania oraz zdobyć podstawową wiedzę w zakresie rozpoznawania zagrożeń ich stanu psychofizycznego. Przedstawione…

Monitoring Legislacji Unii Europejskiej 17.11.2021

Najważniejsze informacje na temat dokumentów strategicznych przyjętych w UE, nowelizacji prawa europejskiego, prowadzonych procesów konsultacyjnych, wydarzeń w Unii Europejskiej. Raport zawiera także interesujące publikacje dot. trendów europejskiej legislacji oraz inne informacje. Szczegóły wg stanu na dzień 17 listopada 2021 r. są zawarte w załączonym dokumencie.  

Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę. Rozporządzenie określa tryb przekazywania gminom dotacji celowej oraz sposób jej rozliczania, a także…