Konferencja pt. „Program mentoringowy jako praktyczna droga do rozwoju osobistego”,

Serdecznie zapraszamy na Konferencję pt. „Program mentoringowy jako praktyczna droga do rozwoju osobistego”, podsumowującą IV edycję oraz inaugurującą V edycję Programu Mentoringowego Związku Pracodawców Polska Miedź. Konferencja odbędzie się 30 listopada 2021 r. w godzinach od 13.00 do 14.30 na platformie zoom. Program konferencji: Powitanie uczestników, prezentacja założeń i harmonogramu realizacji V edycji programu Beata…

EU-Latin America Convention on Raw Materials – online: 25 – 26 listopad 2021

Partnerstwo UE-Ameryka Łacińska w zakresie surowców (EU-Latin America Partnership on Raw Materials) w powiązaniu z Mineral Development Network Platform (MNDP) organizuje konferencje online: EU-Latin America Convention on Raw Materials, która odbędzie się w dniach 25 – 26 listopada 2021 r., Szczegóły na stronie wydarzenia: https://app.swapcard.com/event/eu-latin-america-convention-on-raw-materials Agenda spotkania: https://app.swapcard.com/event/eu-latin-america-convention-on-raw-materials/plannings/RXZlbnRWaWV3XzI5NjUwNQ%3D%3D?search= Konwencja UE-Ameryka Łacińska dotycząca surowców łączy społeczność w…

Projekt rozporządzenia MKiŚ zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Zgodnie z art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.),…

Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (rozporządzenie SENT)

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi. Projektowana zmiana rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego…

Monitoring Legislacji Krajowej 10-17.11.2021

W okresie od 10 – 17.11.2021 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 5. projektów ustaw oraz 27. projektów rozporządzeń Rady Ministrów, oraz poszczególnych Ministrów. Przeprowadzono konsultacje 9. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.