Projekt rozporządzenia MSWiA oraz MON w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r.

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. Przedkładany projekt, stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej  (Dz. U. z 2021…

Projekt rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym. Celem nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U.…

Raport: Rozwój kompetencji – uczenie się dorosłych i sektor rozwojowy

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przedstawia drugą edycję raportu „Rozwój kompetencji – uczenie się dorosłych i sektor rozwojowy”, który powstał w ramach projektu Bilans Kapitału Ludzkiego realizowanego przez PARP we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim. Raport podsumowuje wyniki badań prowadzonych w 2019 r. pośród dorosłych Polaków i instytucji należących do sektora szkoleniowo-rozwojowego. Projekt jest współfinansowany z…