webinarium online pt. „Życie zawodowe, prywatne i języki obce – jak to skutecznie połączyć”

Serdecznie zapraszamy na webinarium online pt. „Życie zawodowe, prywatne i języki obce – jak to skutecznie połączyć”, które odbędzie się  21 stycznia 2022 r. na platformie zoom, w godzinach od 9.00 do 10.30. Webinar idealny dla ludzi pragnących się rozwijać, mających różne role i nieco zabieganych. To może być dla nich otwarcie nowej perspektywy i…

Projekt rozporządzenia MKiŚ zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi. Proponowane zmiany w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami…

Maksymalne wymiary określonych pojazdów drogowych w ruchu krajowym/międzynarodowym oraz maksymalne masy określonych pojazdów drogowych w ruchu międzynarodowym w UE

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne prawa o ruchu drogowym krajowym/międzynarodowym – wniosek w sprawie Dyrektywy ustanawiającej dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Unii maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz  maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym – ujednolicenie dyrektywy Rady 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r.. Ostateczny termin na przesłanie…