Projekt ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej. Zmiany koncepcji systemu zabezpieczenia społecznego na okres po zakończeniu kariery zawodowej oraz powoływanie do życia nowych produktów oszczędnościowych – spowodowało, że Polacy nie mają narzędzia do zarządzania całością swoich oszczędności gromadzonych z myślą o etapie życia, który rozpocznie się wraz z…

Projekt rozporządzenia MEiN w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia mediacji, postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich, a także sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia mediacji, postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich, a także sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia mediacji, postępowania wyjaśniającego i…

ZAPROSZENIE – BEZPŁATNA MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA Zarządzanie bezpieczeństwem pracy – CZĘSTOCHOWA 11-12.05.2022

Politechnika Częstochowska, Europejska Agencja Zdrowia i Bezpieczeństwa w Pracy (EU-OSHA) oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP) organizują w dniach 11-12 maja 2021 r. w Częstochowie, VII Międzynarodową Konferencję Naukowo-Upowszechniającą pn. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w gospodarce cyfrowej związaną ze Światowym Dniem Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. Miejsce: Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, ul.…