Projekt rozporządzenia MF w sprawie wzoru deklaracji w sprawie podatku od niektórych instytucji finansowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji w sprawie podatku od niektórych instytucji finansowych. Projekt rozporządzenia jest konsekwencją wejścia w życie z dniem 7 maja 2022 r. art. 15 ustawy z dnia 9 marca 2022 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz…

Europejskie Dni Pracodawców 2022

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej informuje, że w dniach 16 – 20 maja 2022 r. odbędzie się Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych. Jest to okazja do organizacji – jak w poprzednich latach – Europejskich Dni Pracodawców, które są wyrazem polityki europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia (PSZ) uznających, że wzmocnienie współpracy pomiędzy PSZ a pracodawcami odgrywa kluczową rolę…