Szczepienia pracowników zakładów pracy – założenia organizacyjne – dokument KPRM

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przygotowała dokument “Szczepienia pracowników zakładów pracy – założenia organizacyjne”. Jest to materiał wyjściowy do dyskusji w spawie szczepień pracowników zakładów pracy w ramach programu Rządu RP.

Wytyczne dotyczące organizacji i realizacji szczepień w zakładach pracy zostały opracowane przez zespół KPRM, MZ, NFZ, GIS i CeZ. Podstawowe wymogi bezpieczeństwa zostały sporządzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny.
Adresaci programu: zakłady pracy zatrudniające powyżej 500 pracowników,
w tym pracownicy zakładów zorganizowanych w struktury grup kapitałowych, gdzie za grupę kapitałową uznaje się „grupę wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę” art. 4 pkt 14 u.o.k.k. oraz podwykonawcy.
Forma zatrudnienia pracownika: dowolna
Rodzaj szczepionki: dostępne w danym terminie w punkcie szczepień
Zakładany termin rozpoczęcia programu: połowa maja r. (data pierwszych szczepień).

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o Państwa opinie dotyczące przedstawionego dokumentu do poniedziałku 19 kwietnia br. do godziny 16.00.