Monitoring Legislacji Krajowej 22-28.04.2021

W okresie od 22 – 28.04.2021 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 1. projekt ustawy oraz 41. projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.

W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 6. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.

Na podstawie opinii, uwag i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź przygotowano uwagi do Pakietu rozwiązań dotyczących dekarbonizacji przemysłu oraz kosztów obowiązków środowiskowych, sporządzonego przez Federację Przedsiębiorców Polskich w ramach działalności Komitetu Energii i Środowiska, które zostaną uzgadniane z kilkoma Ministerstwami (m.in. Ministerstwo Klimatu i Środowiska).

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-fpp-pakiet-rozwiazan-dotyczacych-dekarbonizacji-przemyslu-oraz-kosztow-obowiazkow-srodowiskowych/