Stanowisko FPP – Pakiet rozwiązań dotyczących dekarbonizacji przemysłu oraz kosztów obowiązków środowiskowych

Federacja Przedsiębiorców Polskich w ramach działalności Komitetu Energii i Środowiska przygotowała propozycje rozwiązań dotyczące Pakietu rozwiązań dotyczących dekarbonizacji przemysłu oraz kosztów obowiązków środowiskowych

Szczegóły są zawarte w załączonym dokumencie.

Serdecznie dziękujemy Podmiotom Członkowskim za wkład, zaangażowanie i przedstawione uwagi. Kolejnym etapem będzie nasze zaangażowanie przy poszczególnych rozwiązaniach, co do zasady w kolejności według ich ważności i aktualności, mających na celu ich doszczegółowienie.