Monitoring Legislacji Krajowej 31.03 – 06.04.2022

W okresie 31.03 – 06.04.2022 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 8. projektów ustaw oraz 43. projekty rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.

Przeprowadzono konsultacje 4. projektów ustaw i 6. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Zostały one omówione w tekście poniżej.

Na podstawie opinii i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź przygotowano 1. stanowisko do opublikowanych projektów aktów prawnych oraz dokumentów strategicznych.

  1. Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (nr UD347 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów), które zostało przesłane do Ministerstwo Finansów.

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zppm-projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-pit-oraz-innych-ustaw-ud347/