Akademia Recyklingu

Akademia Recyklingu to marka handlowa projektu szkoleniowoedukacyjnego Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, pierwotnie dedykowanego dla firm z obszaru technologii odzysku, recyklingu i przetwarzania odpadów.

Akademię Recyklingu stworzono dla potrzeb edukacji społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych działających w newralgicznym i specyficznym sektorze gospodarki tj. sektorze gospodarki odpadami, w celu stworzenia „społeczeństwa recyklingu”.

Celem Akademii jest dostarczenie krajowym przedsiębiorstwom wiedzy z zakresu światowych trendów i technologii w branży zagospodarowania i unieszkodliwienia wszelkiego rodzaju odpadów, odzysku i recyklingu m.in. metali żelaznych i nieżelaznych, tworzyw sztucznych, gumy, drewna, szkła, celulozy, odpadów wielomateriałowych oraz finansowania inwestycji z wykorzystaniem Funduszy Unijnych, oraz najnowszych rozwiązań prawnych.

Akademia Recyklingu zapewnia kompleksowe kształcenie pracowników, kadry zarządzającej i innych zainteresowanych osób firm i instytucji związanych z branżą zagospodarowania odpadów, recyklingu i gospodarki o obiegu zamkniętym,  a także edukację społeczeństwa w tym zakresie. Projekt skierowany jest zarówno dla członków Klastra, w celu wykorzystania wspólnego potencjału podmiotów tworzących Klaster, jak i firm, instytucji niezrzeszonych w klastrze  posiłkując się zasobami merytorycznymi jednostek zrzeszonych w jego obrębie.

Oferta Akademii Recyklingu to m.in.:

– Webinaria prowadzone przez praktyków,

– Konferencje i szkolenia branżowe dla pracowników,

– Kompleksowe doradztwo ekspertów branży recyklingowej i odpadowej

Uzupełnieniem oferty Klastra jest szeroka gama usług doradczych (doradztwo dotacyjne, biznesowe, środowiskowe, technologiczne, prawne, biznes  plany,  studia  wykonalności, raporty oddziaływania na środowisko itp.), audytorskich oraz oferta specjalistycznych szkoleń i warsztatów realizowanych w ramach pierwszej w Polsce Akademii dedykowanej firmom z obszaru technologii odzysku i recyklingu odpadów.

W ramach AKADEMII RECYKLINGU oferta jest skierowana do firm i korporacji, sieci handlowych, gmin, mieszkańców spółdzielni i innych podmiotów.

 
Więcej informacji pod linkiem: https://klasterodpadowy.com/projekty-i-inicjatywy/akademia-recyklingu/

Źródło: Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, Krajowy Klaster Kluczowy, Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit system sp. z o.o.