Informacja dotycząca Zgromadzenia Ogólnego Związku

Szanowni Państwo

Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź,

w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, utrzymującym się zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, a także po rozważeniu regulacji prawnych tworzących pakiet tzw. tarczy antykryzysowej, w tym w szczególności Rozporządzenia Ministra Finansów z 31 marca 2020r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2020r., poz. 570) informujemy, że Zarząd Związku Pracodawców Polska Miedź podjął decyzję o przesunięciu zwołania Zgromadzenia Ogólnego o trzy miesiące.

CZYTAJ DALEJ

ZUS dla Biznesu

Szanowni Państwo,

Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

przesyłamy aktualne informacje z ZUS na temat rozwiązań Tarczy Antykryzysowej oraz dodatkowych zasiłków opiekuńczych.

Dodatkowo informujemy, że na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS udostępniono:

nową wersję wniosku dla osób ubiegających się o:

 • świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność (wniosek RSP-D),

nowe wnioski dla osób ubiegających się o:

 • odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę (wniosek RDO),
 • zawieszenie spłaty umowy (wniosek RDS),
 • świadczenie postojowe za kolejny okres dla osób prowadzących działalność (wniosek RSP-DK).
 • świadczenie postojowe za kolejny okres dla umów cywilnoprawnych (wniosek RSP-CK).
CZYTAJ DALEJ

FPP i CALPE: Bezpłatna pomoc dla przedsiębiorców

FPP i CALPE: Bezpłatna pomoc dla przedsiębiorców

Jak zapewnić bezpieczeństwo epidemiologiczne przy odmrażaniu gospodarki?

Odmrożenie gospodarki i uruchomienie obiektów w branżach hotelowej, gastronomicznej czy kosmetycznej wymaga wdrożenia szeregu środków ochrony epidemiologicznej pracowników i klientów. Skuteczne mogą być projesjonalne Plany Higieny, uwzględniające środki i zasady zapewniające bezpieczeństwo epidemiologiczne. Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oferuje wszystkim przedsiębiorcom bezpłatną pomoc ekspertów w przygotowaniu obiektów do przyjmowania klientów. Wystarczy zgłosić się na adres: porady@federacjaprzedsiebiorcow.pl.

CZYTAJ DALEJ

Jak uzyskać „koronasubwencję” z Tarczy Finansowej PFR w 6 krokach

Jak uzyskać „koronasubwencję” z Tarczy Finansowej PFR w 6 krokach

 1. Sprawdź, czy spełniasz podstawowe warunki!

Podstawowym dokumentem opisującym zasady programu Tarczy Finansowej PFR jest „Regulamin ubiegania się o udział w programie rządowym Tarcza Finansowa dla Małych i Średnich Firm” dostępny na stronie PFR. Warto zacząć od zapoznania się z regulaminem!

W punkcie 10 regulaminu przedstawione są podstawowe warunki udziału w programie. Najważniejsze z nich to:

 • Czy prowadziłeś działalność na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz czy jesteś mikroprzedsiębiorcą lub małą i średnią firmą (pamiętaj, że jeżeli firma wchodzi w skład większego przedsiębiorstwa bierze się pod uwagę łączne obroty i zatrudnienie)?
 • Czy po lutym 2020 r. Twoje przychody spadły o co najmniej 25% w stosunku do miesiąca poprzedniego lub analogicznego miesiąca roku poprzedniego (obecnie oznacza to możliwość otrzymania subwencji, jeżeli obroty spadły o co najmniej 25% w marcu lub kwietniu – najwięcej błędów w pierwszym dniu przyjmowania wniosków dotyczyło miesiąca np. podawany był luty lub maj, ale PFR wprowadził z bankami już zmiany w systemach bankowych, które pomagają, aby nie popełniać takich prostych błędów),
 • Czy nie otwarte zostało wobec Twojego przedsiębiorstwa postępowanie upadłościowe, likwidacyjne lub restrukturyzacyjne?
 • Czy Twoja firma zarejestrowana jest w Polsce, płaci podatki w Polsce lub krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, oraz czy właściciel (główny beneficjent rzeczywisty) nie jest rezydentem w raju podatkowym?
 • Czy nie prowadzisz działalności w 3 wyłączonych obszarach np. usługach finansowych?

Jeżeli odpowiedzi na te pytania są pozytywne, to przejdź do kolejnego kroku.

CZYTAJ DALEJ

Tarcza finansowa; alert prawny COVID – 19 dla przedsiębiorców

W związku z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 w naszym kraju, sytuacja gospodarcza może ulec drastycznym zmianom powodując, iż wielu z Państwa może stanąć przed trudnymi wyborami dotyczącymi dalszej organizacji prowadzenia działalności gospodarczej. Może to prowadzić do wielu wątpliwości natury prawnej związanych z kwestiami pracowniczymi, zwłaszcza w zakresie ewentualnej możliwości optymalizacji zatrudnienia, a w ostateczności rozwiązania trwających stosunków pracy.

CZYTAJ DALEJ