Seminarium „Odpowiedzialność z tytułu rękojmi”.

Serdecznie zapraszamy na kolejne z organizowanych przez Związek Pracodawców Polska Miedź seminariów prawnych „Odpowiedzialność z tytułu rękojmi”.

Seminarium poprowadzi pani Alicja Kudłak – radca prawny.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Podstawa powstania odpowiedzialności z tytułu rękojmi;
 2. Wady rzeczy – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, wady prawne;
 3. Uprawnienia i obowiązki kupującego oraz sprzedawcy;
 4. Rękojmia w relacji przedsiębiorca – przedsiębiorca, przedsiębiorca – konsument;
 5. Dopuszczalne modyfikacje odpowiedzialności z tytułu rękojmi;
 6. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi;
 7. Ciężar dowodu w postępowaniu reklamacyjnym;
 8. Wygaśnięcie uprawnień z rękojmi;
 9. Uprawnienia z rękojmi a gwarancja przy sprzedaży.
CZYTAJ DALEJ

Szkolenie pt. „Finanse dla niefinansistów”.

Serdecznie zapraszam na dwudniowe szkolenie pt. „Finanse dla niefinansistów”.

Program szkolenia jest skierowany do osób, które nie mają wykształcenia ekonomicznego, ale w swojej pracy współpracują z osobami z działów finansowych i potrzebują wiedzy z zakresu rachunkowości, finansów oraz księgowości.

Zajęcia poprowadzi  Bartłomiej Nita – Profesor Nadzwyczajny, Kierownik Katedry Rachunkowości, Sprawozdawczości i Analizy Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Prorektor do spraw Finansów i Rozwoju

Szkolenie odbędzie się w dniach 20-21 lutego br. w Centrum Sportu i Rekreacji Szkutnik – Obora k. Lubina, ul. Lubińska 36 ( skręt w prawo przed Kościołem) w godzinach od 8.30 do 15.00.

CZYTAJ DALEJ

Scenariusze przyszłości w biznesie

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji „Scenariusze przyszłości dla biznesu”,  która odbędzie się w dniu 27.02.2020 w siedzibie Letia Business Center,
ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica w godzinach od 9.00 do 14.30.

Partnerami konferencji są Związek Pracodawców Polska Miedź, Stowarzyszenie Interim Managers SIM oraz Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

CZYTAJ DALEJ

Seminarium warsztatowe z zakresu egzekucji z wynagrodzenia za pracę.

W imieniu Związku Pracodawców Polska Miedź i samorządu komorniczego Rady Izby Komorniczej we Wrocławiu serdecznie zapraszam na seminarium warsztatowe z zakresu egzekucji z wynagrodzenia za pracę. Podczas spotkania przedstawiciele Izby Komorniczej omówią ważne dla pracodawców zagadnienia z zakresu zajęć komorniczych. Ponadto będą Państwo mieli możliwość zadawania pytań i indywidualnych rozmów z prelegentami.

Seminarium odbędzie się 4 lutego 2020 r. w godzinach od 10.00 do 12.30 w siedzibie Zagłębia Lubin SA ( Stadion) w Lubinie, ul. M. Skłodowskiej – Curie 98 – Sala VIP.

CZYTAJ DALEJ

Gospodarka surowcami – wybrane aspekty

Strategie surowcowe na poziomie kraju, regionu, firmy podkreślają wagę racjonalnego gospodarowania zasobami i wyznaczania kierunków inwestycji, zgodnych z obecnym stanem wiedzy, z poszanowaniem interesów przedsiębiorców, środowiska i społeczności lokalnych. Postęp technologiczny i techniczny wymusza nowe spojrzenie na surowce, dawne zasoby których nie dawało się pozyskać, wcześniej traktowane jako bezużyteczne stają się cenne gospodarczo. Zrównoważony rozwój, gospodarka o obiegu zamkniętym, potrzeby nowoczesnych gospodarek kreują nowoczesne rozwiązania, a to z kolei wymaga elastycznego reagowania na nie poprzez instrumenty prawne, ekonomiczne czy organizacyjne.

Tej tematyki dotyczyło seminarium pt. Gospodarka surowcami – wybrane aspekty”, zorganizowane przez Związek Pracodawców Polska Miedź przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Wyceny Złóż Kopalin oraz Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Lubin, które odbyło się w dniu 28 stycznia 2020 roku w Centrum Rekreacji i Sportu „Szkutnik” w Oborze.

Tematy dyskusji dotyczyły następujących zagadnień:

 • nowej kategorii gospodarczej, jaką stają się złoża antropogeniczne, powstałe w wyniku działalności człowieka;
 • wyceny wartości złóż, jak w warunkach zmieniającej się gospodarki dokonywać tego skuteczne, aby szanować interesy firm wydobywczych, społeczności, budżetu,
 • wykorzystywanie efektywne nowych technologii dla dokumentowania i zagospodarowania złóż.
Sorry, no attachments exist.
CZYTAJ DALEJ