Śniadanie biznesowe pt. „Jak przygotować firmę do zmiany przepisów emerytalnych”

Serdecznie zapraszam na seminarium w formie śniadania biznesowego pt. „Jak przygotować firmę do zmiany przepisów emerytalnych”, organizowane wspólnie z PZU. Spotkanie poprowadzi Julia Dyduch – Dyrektor
ds. Programów Emerytalno-Oszczędnościowych w TFI PZU SA.

Program seminarium:

  • Czym będą Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)?
  • Jak przygotować się do nowych obowiązków ustawowych oraz jakie koszty będą z tym związane?
  • Czy Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) może być alternatywą dla PPK?

Czytaj dalej

Szkolenie „First Line Leader”,

W dniach 21 – 22 listopada br odbyło się szkolenie dla firm członkowskich Związku „First Line Leader”, adresowane do wyższej i średniej kadry zarządzającej. Szkolenie poprowadził Przemysław Machynia, reprezentujący Firmę FSWO Sp. z o. o.
Podczas szkolenia uczestnicy mieli możliwość ugruntowania swojej wiedzy i umiejętności w zakresie:
* kształtowania postawy wobec zmiany oraz wzmacniania pewności siebie przy prowadzeniu zespołu przez proces zmian
* rozwijania kompetencji sprzyjających podnoszeniu efektywności managera poprzez odpowiedni dobór stylu zarządzania
* wykorzystania konkretnych narzędzi pokonywania oporu w trakcie przeprowadzania zespołu przez zmianę.

Projekt Multimedia Sp. z o.o. w ZPPM

Uprzejmie informujemy, że decyzją Rady naszego Związku, podjętą na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2018 r Firma Projekt Multimedia Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie została przyjęta do Związku Pracodawców Polska Miedź.

Witając Państwa w gronie Firm zrzeszonych w naszej organizacji wyrażamy nadzieję, że Wasz udział w pracach Związku przyczyni się do wewnętrznej integracji i realnego wpływu pracodawców na szeroko rozumiane otoczenie biznesu. Pracownicy biura Związku dołożą starań by sprostać Państwa oczekiwaniom i pomóc w rozwiązywaniu zgłaszanych problemów.

Obraz może zawierać: tekst

Śniadanie biznesowe pt. „ Przyszłość już tu jest, tylko nierówno rozdystrybuowana”

Serdecznie zapraszamy na prezentację inspirującą  w formie śniadania biznesowego pt. „ Przyszłość już tu jest, tylko nierówno rozdystrybuowana”, prowadzone przez Pawła Motyla – Dyrektora Leadership Lab, ICAN  Institute, autora publikacji z dziedziny zarządzania, trenera i coacha.

Spotkanie odbędzie się 28  listopada 2018 r. w godzinach od 9.00 do 12.00.  w Lubinie, w Sali VIP Zagłębia Lubin S.A. – ul. M. Skłodowskiej – Curie 98 Czytaj dalej