Badanie ankietowe-Analiza potrzeb podmiotów członkowskich ZPPM_rok 2020

BADANIE: ANALIZA POTRZEB FIRM CZŁONKOWSKICH W ZAKRESIE USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ ZWIĄZEK PRACODAWCÓW POLSKA MIEDŹ

Prosimy o wypełnienie ankiety dot. badania potrzeb firm Członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź w zakresie usług oferowanych przez organizację dla Państwa

BADANIE: ANALIZA POTRZEB FIRM CZŁONKOWSKICH W ZAKRESIE USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ ZWIĄZEK PRACODAWCÓW POLSKA MIEDŹ

Obowiązek informacyjny RODO:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów badania prowadzonego przez Związek Pracodawców Polska Miedź. Oświadczam, że wiem o prawie wglądu w dane i prawie ich poprawiania.Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności Związku Pracodawców Polska Miedź zawartą na stronie https://pracodawcy.pl/polityka-prywatnosci/.

Informacje ogólne: Prosimy o udzielenie następujących informacji:
1.Czy Pan/Pani reprezentuje:
Duże przedsiębiorstwo (powyżej 250 zatrudnionych)Średnie przedsiębiorstwo (50-250 zatrudnionych)Małe przedsiębiorstwo (10-49 zatrudnionych)Mikroprzedsiębiorstwo (1-9 zatrudnionych)Jednostkę samorządu terytorialnego lub Przedsiębiorstwo samorządoweOrganizację pozarządową
2.Czy Pan/Pani jest:
Właścicielem firmyUdziałowcem/akcjonariuszem firmyOsobą zarządzającą (wyższy i średni szczebel)Innym przedstawicielem firmy
3.Prosimy o wskazanie wiodącego sektora działalności gospodarczej lub statutowej Państwa firmy
Badanie potrzeb: LEGISLACJA:
4.Które gałęzie prawa powinny być szczególnie monitorowane przez ekspertów Związku z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności?
Obszary:
Prawo podatkowePrawo spółekPrawo gospodarcze (w tym handlowe)Prawo geologiczne i górniczePrawo ochrony środowiskaPrawo pracyPrawo cywilne wraz z procedurą postępowaniaPrawo administracyjne wraz z procedurą postępowania

Inne (proszę o wskazanie jakie…)

5.Które przepisy (ustaw, rozporządzeń) należałoby zmienić, aby ułatwić Państwu prowadzenie działalności gospodarczej?
6.W jakiej dziedzinie Związek powinien podjąć inicjatywę legislacyjną (próbę zmiany przepisów prawa) na podstawie art. 16(2) ust. o organizacji pracodawców?
7.Proszę o wskazanie ekspertów z Pani/Pana organizacji, którzy mogliby wziąć udział w działaniach legislacyjnych w proponowanym przez Państwa zakresie.
Badanie potrzeb: SZKOLENIA:
8.Jakie formy podnoszenia kwalifikacji są dla Pani/Pana firmy najbardziej pożądane?
Obszary:
Dwudniowe szkoleniaJednodniowe szkolenia (6-8 godzin)Seminaria (3-4 godziny)Pigułki wiedzy (zajęcia edukacyjne do 3 godzin)Spotkania w tematycznych grupach roboczych (np. HR, prawo pracy, logistyka itp.)Konferencje tematyczne

Inne: jakie?

9.Z jakich dziedzin szkolenia/seminaria powinny dominować w ofercie Związku:
Obszary:
StrategiaZarządzanie i przywództwoRozwój kompetencji osobistychFinanseMarketing i sprzedażZarządzanie ludźmi

Inne: jakie?

Badanie potrzeb: Pozostałe działania Związku:
10.Jak Pani/Pan ocenia wagę poszczególnych działań Związku? Poniżej zostały wyszczególnione działania realizowane przez Związek Pracodawców Polska Miedź. Proszę o ocenę ich znaczenia dla Pani/Pana biorąc pod uwagę następującą skalę ocen: 1 - zdecydowanie nieważny; 2 - raczej nieważny; 3 neutralny; 4 - raczej ważny; 5 -zdecydowanie ważny:
Działania realizowane przez Związek
1. Działania legislacyjne i ochrona prawna G1
12345
2. Mediacje G2
12345
3. Szkolenia G3
12345
4. Śniadania biznesowe, pigułki wiedzy i networking G4
12345
5. Konferencje i seminaria tematyczne G5
12345
6. Promocja międzynarodowa firm członkowskich G6
12345
7. Programy rozwojowe dla pracodawców i ich pracowników (np. program mentoringowy, coaching managerski) G7
12345
8. Spotkania integracyjne (np. gala, spotkanie noworoczne) G8
12345
9. Spotkania w grupach tematycznych (np. HR, BHP, prawnicy, itp.) G9
12345
10. Nagrody gospodarcze G10
12345
11. Przedsięwzięcia sportowe dla podmiotów członkowskich G11
12345
11.Jakie inne przedsięwzięcia powinien realizować Związek Pracodawców Polska Miedź, aby lepiej wypełniać potrzeby firm członkowskich?

Dziękujemy za wypełnienie ankiety!