Projekt rozporządzenia MF w sprawie przekazywania informacji NBP przez dostawców usług płatniczych i inne podmioty zobowiązane

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przekazywania informacji Narodowemu Bankowi Polskiemu przez dostawców usług płatniczych i inne podmioty zobowiązane stanowi realizację delegacji ustawowej zawartej w art. 14da ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Projektowane rozporządzenie określa obowiązek przekazywania do NBP odpowiednich danych i informacji. Dodatkowo umożliwi ono przekazywanie odpowiednich danych do Europejskiego Banku Centralnego, zgodnie z treścią rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2020/2011 z dnia 1 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1409/2013 w sprawie statystyki płatności (EBC/2013/43) (EBC/2020/59). Wydanie rozporządzenia ma na celu objęcie zakresem sprawozdawczym niektórych rozwiązań na rynku usług płatniczych, m.in. usługi inicjowania transakcji płatniczej i usługi dostępu do rachunku płatniczego. Umożliwi ono przekazywanie odpowiednich danych do Europejskiego Banku Centralnego, zgodnie z treścią Rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2020/2011 z dnia 1 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1409/2013 w sprawie statystyki płatności (EBC/2013/43) (EBC/2020/59). Projektowane rozporządzenie określa obowiązek przekazywania Prezesowi NBP odpowiednich danych i informacji. Regulacja w proponowanym kształcie wynika z przepisów prawa polskiego i przepisów prawa Unii Europejskiej. Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2020/2011 z dnia 1 grudnia 2020 r. nakłada jednolity obowiązek sprawozdawczy na banki centralne państw UE, jest to więc rozwiązanie wspólne dla wszystkich krajów członkowskich. Zmiany w zakresie sprawozdawczym, wychodzące poza rozporządzenie EBC wynikają ze specyfiki rozwoju polskiego rynku usług płatniczych. (więcej…)