Monitoring Legislacji Krajowej 10-16.06.2024 r.

W okresie od 10-16.06.2024 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 5. projektów ustaw oraz 19. projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.

Przeprowadzono konsultacje 1. projektu ustawy i 2. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku.

Na podstawie opinii i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź przygotowano 1. stanowisko do opublikowanych projektów aktów prawnych oraz dokumentów strategicznych (poziom krajowy i europejski):

  • Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi oraz zapytania do projektu dokumentu dotyczącego planowanych konkursów w 2024 roku ramach inwestycji C2.2.1 Krajowego Planu Odbudowy, które zostało przesłane do Ministerstwa Cyfryzacji.

W analizowanym okresie opublikowano 31. aktów prawnych, tzn. ustaw, rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i poszczególnych ministrów, obwieszczeń w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego.

Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.