Bezpłatny webinar Deloitte: Bridging the Pay Gap: Implications and challenges of the EU Pay Transparency Directive

Webinar: Niwelowanie różnic w wynagrodzeniach: implikacje i wyzwania związane z dyrektywą UE w sprawie przejrzystości wynagrodzeń Bezpłatne seminarium on-line: 23 kwietnia 2024 r., godz. 14:00 – 15:00

Dyrektywa UE 2023/970 w sprawie przejrzystości płac wprowadza nowe wymogi mające na celu wzmocnienie zasad równości wynagrodzeń poprzez przejrzyste praktyki w zakresie wynagrodzeń i mechanizmy egzekwowania prawa. Istotne jest, aby pracodawcy rozumieli swoje obowiązki i aktywnie przygotowywali się do stosowania dyrektywy. Deloitte zaprasza na bezpłatny webinar, poświęcony wspieraniu równości i compliance w dziedzinie wynagrodzeń w Europie Środkowej. Bezpłatne seminarium on-line: „Bridging the Pay Gap: Implications and challenges of the EU Pay Transparency Directive” odbędzie się 23 kwietnia 2024 r. w godz. 14:00-15:00. Program:
 1. Dlaczego należy płacić transparentnie? Znaczenie dyrektywy.
 2. Jakie są nowe zasady? Nowe prawa i obowiązki wynikające z dyrektywy.
 3. Dlaczego trzeba się już przygotowywać? Dostęp do wymiaru sprawiedliwości i potencjalne kary za naruszenia.
 4. Jak się przygotować? Harmonogram i plan wdrożenia
Prelegenci:
 • Brigitta Gal, Senior Managing Associate, Deloitte Legal Hungary
 • Anca-Gabriela Ilie, Senior Managing Associate, Reff & Associates I Deloitte Legal Romania
 • Zrinka Vrtaric, Partner, Deloitte Legal in cooperation with Croatian lawyers
 • Robert Minachin, Senior Managing Associate, Deloitte Legal Slovakia
 • Agata Jost, Senior Managing Associate, Deloitte Legal Poland
 • Martin Csepai, Director, Human Capital, Deloitte Hungary

Szczegóły i Rejestracja

Bridging the Pay Gap: Implications and challenges of the EU Pay Transparency Directive Live webinar: 23 April 2024, 02:00 – 03:00 p.m. CET The EU Pay Transparency Directive 2023/970 introduces new requirements to reinforce equal pay principles via transparent pay practices and enforcement mechanisms. It is essential for employers to understand their obligations and proactively prepare to navigate the Directive. Please join Deloitte on 23 April 2024 at 02 p.m. CET for a webinar delving into fostering equality and compliance in Central Europe. Agenda: 
 • Why pay transparency? Importance of the Directive.
 • What are the new rules? New rights and obligations under the Directive.
 • Why prepare now? Access to justice and potential penalties for violations.
 • How to prepare? Implementation timeline and roadmap
Speakers:
 • Brigitta Gal, Senior Managing Associate, Deloitte Legal Hungary
 • Anca-Gabriela Ilie, Senior Managing Associate, Reff & Associates I Deloitte Legal Romania
 • Zrinka Vrtaric, Partner, Deloitte Legal in cooperation with Croatian lawyers
 • Robert Minachin, Senior Managing Associate, Deloitte Legal Slovakia
 • Agata Jost, Senior Managing Associate, Deloitte Legal Poland
 • Martin Csepai, Director, Human Capital, Deloitte Hungary
Źródło/Source: Deloitte Polska (Deloitte Touche Tohmatsu Limited – Deloitte Global)