BIZNES LUBI PLANY

 
Pandemia koronawirusa pokazała, że w biznesie nic nie jest na stałe. Nawet jeżeli dziś odnosimy wielkie sukcesy, zwiększamy obroty i zyski, wchodzimy na nowe rynki, zatrudniamy pracowników, może zdarzyć się coś, niezależnego od nas i naszej pracy, co sprawi, że będziemy musieli przewartościować całą działalność. Na szczęście tak poważne wydarzenia, jak pandemia, są bardzo, bardzo rzadkie, ale drobniejsze kryzysy i problemy to w gospodarce codzienność. Dlatego mądrze prowadzony biznes ma scenariusze na różną pogodę, nie tylko dla bogaczy.

Zapowiadane od lat zmiany na rynku pracy, dzieją się na naszych oczach. Ekonomia współdzielenia, praca projektowa, zarządzanie czasowe to już nie futurologia a realia biznesu. Dynamiczne zmiany środowiska wymuszają zmieniające się szybko w czasie zapotrzebowanie na kompetencje oraz skuteczne i innowacyjne narzędzia zarządcze, które stanowią niezwykle istotny element praktycznego kierowania przedsiębiorstwem. Warto je znać. Dlatego zaprosiliśmy firmy i samorządy na spotkanie poświęcone trendom przyszłości– powiedziała Beata Staszków, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź.
Konferencja „Scenariusze przyszłości w biznesie” w Letia Businnes Center została zorganizowana przez Związek Pracodawców Polska Miedź, Stowarzyszenie Interim Managers SIM oraz Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Wzięli w niej udział przedstawiciele dużych i małych firm oraz samorządów Zagłębia Miedziowego. Dyskutowano o możliwych trendach demograficznych, technologicznych, ekonomicznych i społecznych w biznesie. O wyzwaniach współczesnej gospodarki. Podkreślano, że przyszłość świata jest coraz bardziej niepewna, niejednoznaczna, niejasna i nieprzewidywalna. Dlatego tak ważne jest stałe wzmacnianie kompetencji, ciągła analiza sytuacji, zdolność do szybkiej reakcji na nowe warunki. Magdalena Wróbel, omawiała scenariusze przyszłości, które wpłyną na firmy już w najbliższym czasie.
Analiza trendów to nie luksus, to konieczność i sposób myślenia lidera. Nie można myśleć o przedsiębiorstwie w oderwaniu od tego, co się dzieje na rynku. – podkreślała Magdalena Wróbel, Dyrektor Naczelny ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi KGHM Polska Miedź S.A.
Jednym z głównych zdefiniowanych trendów w obszarze zarządzania jest elastyczność menedżerska. Menedżerowie w klasycznym ujęciu odchodzą już do lamusa, nie zarządza się zespołem w jednym miejscu zza biurka, czy na spotkaniach. Zespoły są rozproszone, zróżnicowane, dlatego też trzeba być elastycznym i podejmować decyzje „agile’owo”. Ważnym obszarem dla każdego menedżera jest też szybkie uczenie się z wykorzystaniem nowoczesnych możliwości technicznych.
Profesor Mieczysław Morawski, przekonywał, że przyszłość jest już teraz, tylko musimy ją dostrzec, Może w innych krajach, może w innych branżach, u lepiej zorganizowanej konkurencji, ale wiele z rozwiązań dla nas przydatnych jest na świecie realizowanych. Nawet, jeżeli dziś czegoś nie możemy zrobić warto planować strategicznie, na wiele lat i mieć w zanadrzu różne opcje.
Jeżeli mówimy o kompetencjach w biznesie, to moim zdaniem, bardzo ważne jest abyśmy mieli ludzi, szczególnie na najwyższym poziomie zarządzania, którzy potrafią patrzeć dalej, widzieć więcej. Bo wtedy możemy zastanowić się nad wyborami strategicznymi, nad właściwym modelem biznesu. Myślmy o tym co będzie za dwadzieścia, trzydzieści lat– przekonywał prof. dr. hab. Mieczysław Morawski z Katedry Procesów Zarządzania Politechniki Warszawskiej.
Podczas panelu prezesów prowadzonego przez Beatę Staszków z udziałem Niny Twardowskiej, Prezesa Zarządu Impel Business Solutions, dr Wacława Szetelnickiego, Prezesa Zarządu Centrum Badań Jakości, Jerzego Nadolnego, Prezesa Zarządu Maine Master, Przemysława Nowaka, Dyrektora Oddziału KGHM Polska Miedź S.A. o/Zakład Hydrotechniczny i Tadeusza Krzakowskiego, Prezydenta Legnicy, zastanawiano się nad tym jak korzystając ze scenariuszy przyszłości zmieniać swoje organizacje i miejsca pracy.
Zmiana wymaga pracy. By zaszła pomyślnie potrzebna jest konsekwencja, elastyczność i czas. Jako pierwsza ze spółek w grupie Impel podjęliśmy decyzję       o zmianie strategii naszego działania. Odeszliśmy od tradycyjnego modelu wykonywania procesów back offic’owych na procesy bardzie zautomatyzowane, zrobotyzowane. Skoro mówimy o trendach w zatrudnieniu, to księgowy jest tym zawodem, który w perspektywie kilku lat po prostu zniknie. Dlatego podjęliśmy rękawicę zmiany i zupełnie inaczej podeszliśmy do klientów i pracowników. Obecnie w naszym zespole oprócz 500. osób pracuje ponad 50 algorytmów, które na co dzień wspierają naszą pracę – powiedziała Nina Twardowska, Prezes Zarządu Impel Business Solutions.
Kiedy na pierwszym spotkaniu przedstawiłem pracownikom pomysł, usłyszałem: Szefie, to się nie da zrobić. Po kilku minutach dyskusji już przeszliśmy do: Faktycznie, to może zadziałać. Kiedy więc mówimy o rolach lidera w zarządzaniu, to bardzo ważne jest pokazywanie ludziom sensu wprowadzanych zmian, inspirowanie, budowanie zespołów, przekazywanie odpowiedzialności. Dobrze zarządzana firma to taka, z której efektów są zadowoleni nie tylko właściciele, ale i pracownicy– przekonywał Wacław Szetelnicki, Prezes Zarządu Centrum Badan Jakości sp. z o.o.
Obiekt Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most” jest jednym z największych na świecie tego typu zbiorników. Najważniejsza część naszej pracy dotyczy stałej dbałości o najwyższe standardy bezpieczeństwa. I tu wielka jest rola nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Miniona dekada była czasem akwizycji danych, budowaliśmy bogate systemy danych. To co nas czeka w następnych latach to czerpanie z tych zasobów. Dysponujemy siecią kilkunastu tysięcy punktów pomiarowych, dane, które z nich spływają są liczone w terabitach. Ich analiza nie jest możliwa dla jednej czy nawet kilku osób, dlatego stosujemy algorytmy. Jesteśmy w przededniu takiego przełomu, kiedy procesy decyzyjne będziemy powierzać algorytmom a sami będziemy tylko nadzorować poprawność wykonania tych zadań. I to jest wyzwanie, które nas czeka– zapowiada Przemysław Nowak, Dyrektor Oddziału KGHM Polska Miedź S.A. o/Zakład Hydrotechniczny
Drugi panel dotyczył wyzwań rynków pracy. Ekspertami byli: Jolanta Skrzyńska, Dyrektor HR Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń „PeBeKa”S.A., Beata Bukowska, Partner Zarządzający Inwenta oraz Renata Żuber – Stasiak – Prezes STS INVEST Sp. Z o.o. Sp. K. Dyskusję moderowała Elżbieta Dunaj, trener biznesu, HR Manager.
Cała część naszej organizacji, która wspiera produkcję, struktury finansowe, księgowe, HR, bardzo progresywnie wchodzi w cyfryzację, automatyzacje, digitalizację a w efekcie zmienia się np. poziom zatrudnienia. W tej materii dużo łatwiej jest nam dyskutować o zmianie, także technologicznej – uważa Jolanta Skrzyńska, Dyrektor HR Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń „PeBeKa”S.A. – To co nas czeka, to ogromna praca z ludźmi, żeby zbudować w nich otwartość na zmianę, na samą dyskusję o zmianie. Każda zmiana budzi lęk, my mówiąc o cyfryzacji, o sztucznej inteligencji, o robotyzacji, trochę budujemy obawę pracowników o to jak będzie wyglądała ich praca. W tym kontekście najważniejsza jest sprawna, mądra komunikacja i pokazywanie co, po co i jak chcemy zrobić. Musimy mieć jasne scenariusze przyszłości i różne warianty rzeczywistości– dodaje Jolanta Skrzyńska
Zgadzam się, że te wszystkie zmiany już są. To jednak nie jest tak, że sztuczna inteligencja pozbawi nas pracy, tylko nasza praca będzie inna. Może jej nawet być więcej. Teraz mamy, po raz pierwszy od bardzo dawna, rynek pracowników. Oczywiście nie jesteśmy w stanie odpowiedzialnie powiedzieć jak to będzie             w przyszłości, zmienionej przez mogący nadejść kryzys gospodarczy. Ale tu i teraz polscy przedsiębiorcy doskonale radzą sobie z wyzwaniami rynku pracy, bo ilość pomysłów jak pozyskać i utrzymać pracownika jest naprawdę imponująca– twierdzi Beata Bukowska, Partner Zarządzający Inwenta.
W firmie transportowej, taka jak nasza, wiemy doskonale, jak zmienia się rola pracowników. Dziś kierowca jest niezwykle mobilnym zawodem, średnio kierowcy zmieniają pracę co 45 dni i trudno jest ich zatrzymać nawet doskonałymi bonusami, pakietami medycznymi itd. To musieliśmy zmienić i inaczej na pracę kierowcy popatrzeć. Uznać, że jest on kluczowym elementem, aby usługa transportu była wykonana na właściwym poziomie. Czyli dobrać takie narzędzia, organizację pracy, aby im pracę jak najbardziej ułatwić – podkreśla Renata Żuber – Stasiak – Prezes STS INVEST Sp. Z o.o. Sp. K.
Uczestnicy konferencji mogli poznać także projekt „Szkoły Asasorów” i ideę Interim Managmentu, które wpisują się w nowoczesny model budowania przewagi konkurencyjnej zarówno dużych organizacji, jak i małych firm. Był również czas na wymianę doświadczeń i networking.