centrum mediacji glowna

12

lipiec

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie szczególnej ochrony niektórych kategorii osób w związku z ekspozycją medyczną w badaniach diagnostycznych, zabiegach lub leczeniu

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczególnej ochrony niektórych kategorii osób w związku z ekspozycją medyczną w badaniach diagnostycznych, zabiegach lub leczeniu. […]

06

maj

Centrum Mediacji przy Związku Pracodawców Polska Miedź

Centrum Mediacji przy Związku Pracodawców Polska Miedź w Lubinie zostało powołane, aby służyć pomocą w rozwiązywaniu sporów pracowniczych oraz wszelkich sporów cywilnych, w tym gospodarczych w drodze mediacji. Celem działalności […]