Centrum Mediacji przy Związku Pracodawców Polska Miedź

Centrum Mediacji przy Związku Pracodawców Polska Miedź w Lubinie zostało powołane, aby służyć pomocą w rozwiązywaniu sporów pracowniczych oraz wszelkich sporów cywilnych, w tym gospodarczych w drodze mediacji. Celem działalności Centrum Mediacji jest także promocja i rozwój mediacji alternatywnej wobec sądownictwa powszechnego metody rozwiązywania sporów poprzez współpracę ze środowiskami pracodawców i przedsiębiorców w zakresie popularyzacji…