W jaki sposób rozpocząć mediacje w Centrum Mediacji przy ZPPM?

Jeśli strony zdecydowały się na pomoc mediatora bez udziału sądu, w  pierwszej kolejności powinny złożyć wniosek o  wszczęcie mediacji. Mediacje rozpoczną się, jeżeli obydwie strony sporu wyrażą zgodę na udział w mediacji. Co należy zrobić, żeby rozpocząć mediację w Centrum Mediacji przy ZPPM? Złożyć wniosek do Centrum Mediacji przy ZPPM Wzór wniosku o przeprowadzenie mediacji WNIOSEK…