W jaki sposób rozpocząć mediacje w Centrum Mediacji przy ZPPM?

Jeśli strony zdecydowały się na pomoc mediatora bez udziału sądu, w  pierwszej kolejności powinny złożyć wniosek o  wszczęcie mediacji. Mediacje rozpoczną się, jeżeli obydwie strony sporu wyrażą zgodę na udział w mediacji.
Co należy zrobić, żeby rozpocząć mediację w Centrum Mediacji przy ZPPM?

  1. Złożyć wniosek do Centrum Mediacji przy ZPPM

Wzór wniosku o przeprowadzenie mediacji WNIOSEK

  1. Wpłacić opłatę inicjującą w kwocie 100 zł na konto Związku:
    Bank: PKO Bank Polski S.A.
    Nr konta: 63 1020 3017 0000 2302 0518 4140
  2. W braku wspólnego wniosku o mediację, Centrum Mediacji przy ZPPM wystąpi do drugiej strony o zgodę na mediację.
  3. Mediator umówi strony na spotkanie mediacyjne.