Kto może być mediatorem?

11

maj

Kto może być mediatorem Centrum Mediacji przy ZPPM?

Mediatorem wpisanym na listę mediatorów Centrum Mediacji może być osoba: a/ posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i korzystająca w pełni z praw publicznych, b/ posiadająca wiedzę i umiejętności w […]