Regulamin Konkursu

Regulamin Konkursu „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza” 1 Postanowienia ogólne Regulamin ustala zasady i tryb przyznawania nagrody „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza”. Celem konkursu jest promowanie idei przedsiębiorczości i kreatywności gospodarczej w środowisku przedsiębiorców i działaczy samorządów terytorialnych jako podstawowego warunku dynamicznego i harmonijnego rozwoju gospodarczego Dolnego Śląska. Organizator Konkursu Zachodnia Izba Gospodarcza będzie współpracowała…