REGULAMIN

11

lipiec

Regulamin Konkursu

Regulamin Konkursu „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza” 1 Postanowienia ogólne Regulamin ustala zasady i tryb przyznawania nagrody „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza”. Celem konkursu jest promowanie idei przedsiębiorczości i kreatywności […]