Koszty mediacji

  • Jakie są koszty mediacji?
    Zasady określania kosztów mediacji w Centrum Mediacji przy ZPPM Na koszty mediacji składają się: a/ opłata inicjująca mediację – 100 zł; b/ opłata mediacyjna   Opłata mediacyjna w sprawach majątkowych wynosi po 1,5 % wartości przedmiotu sporu od każdej ze stron. Minimalna wysokość opłaty mediacyjnej w odniesieniu do spraw majątkowych wynosi po 300 zł od… Czytaj więcej: Jakie są koszty mediacji?