Jakie są koszty mediacji?

Zasady określania kosztów mediacji w Centrum Mediacji przy ZPPM

Na koszty mediacji składają się:
a/ opłata inicjująca mediację – 100 zł;
b/ opłata mediacyjna
 
Opłata mediacyjna w sprawach majątkowych wynosi po 1,5 % wartości przedmiotu sporu od każdej ze stron.
Minimalna wysokość opłaty mediacyjnej w odniesieniu do spraw majątkowych wynosi po 300 zł od każdej ze stron.
Maksymalna wysokość opłaty mediacyjnej w odniesieniu do spraw majątkowych wynosi po 2000 zł od każdej ze stron.
 
Opłata mediacyjna w sprawach o prawa niemajątkowe wynosi od każdej ze stron:
a/ 100 zł za godzinę – za spotkanie wstępne;
b/ 200 zł – za sesję mediacyjną w sprawie (trwającą do dwóch godzin);
c/ 100 zł – za każdą następną rozpoczętą godzinę pierwszej i kolejnej sesji mediacyjnej.
Minimalna wysokość opłaty mediacyjnej w odniesieniu do spraw o prawa niemajątkowe wynosi po 300 zł od każdej ze stron.
 
W przypadku, gdy Strony kierują do Centrum Mediacji przy ZPPM wniosek o podpisanie przed mediatorem ugody uprzednio wynegocjowanej przez Strony, Centrum Mediacji przy ZPPM pobiera jednorazowo kwotę 200 zł od każdej ze stron, niezależnie od wartości przedmiotu sporu z zastrzeżeniem wniesienia opłaty inicjującej mediację.