CORDIS results pack: Przełomowe badania związane z Zielonym Ładem: realizacja europejskich ambicji klimatycznych poprzez innowacje i transformację

CORDIS Results Pack on frontier research for the Green Deal: Driving forward Europe’s climate ambitions through innovation and transformation

Europejski Zielony Ład jest rozwiązaniem Komisji Europejskiej prowadzącym do osiągnięcia całkowitej neutralności UE pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 roku. Nie sposób ukryć, że to niezwykle ambitny cel, wymagający innowacyjnych i pionierskich badań realizowanych przy wsparciu Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN), które odegrają kluczową rolę w rozwoju nowoczesnych technologii oraz metodologii wymaganych do jego osiągnięcia. Najnowsza broszura CORDIS Results Pack opisuje 15 finansowanych przez ERBN projektów, które przyczyniają się do budowy ekologicznej i zrównoważonej przyszłości Europy.

Europejski Zielony Ład obejmie niemal wszystkie obszary polityki i badań – poczynając od zrównoważonego rolnictwa, przemysłu i mobilności, aż po czystą energię, nowe metody eliminacji zanieczyszczeń i wysiłki ukierunkowane na ochronę różnorodności biologicznej oraz zapewnianie zrównoważonego rozwoju miast. Celem tego działania jest kompleksowa i dogłębna transformacja gospodarki i społeczeństw Europy z myślą o ekologii.

Ze względu na olbrzymi zakres tego przedsięwzięcia pionierskie badania będą stanowiły nieodzowny element procesu transformacji. Rozwój naszej wiedzy możliwy dzięki pionierskim badaniom pozwala nam na uzyskanie cennego kontekstu i lepsze zrozumienie badanych zagadnień, dzięki czemu możemy zacząć kłaść podwaliny pod rozwiązania, które rzeczywiście zmienią nasz świat. Za przykład może posłużyć walka z pandemią COVID-19, w ramach której okazało się, że niemal 180 realizowanych obecnie projektów wspieranych przez ERBN może wspomóc działania ukierunkowane na zażegnanie zagrożenia. Stało się tak dlatego, że skupieni wokół poszczególnych projektów naukowcy realizowali badania, których cele można było z powodzeniem zmienić w taki sposób, by ich prace przyczyniły się do znalezienia odpowiedzi na wiele wyzwań i trudności związanych z nowym patogenem.

Podobnie można scharakteryzować wiele projektów finansowanych przez ERBN, opisanych w najnowszym wydaniu broszury Results Pack – skupieni wokół nich naukowcy realizują pionierskie badania, które na chwilę obecną znajdują się na etapie koncepcji teoretycznej lub wczesnego rozwoju technologicznego, jednak już wkrótce mogą stać się filarem, na którym będą oparte działania związane z realizacją założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Dzieje się tak ze względu na fakt, że obszary tych badań są niezwykle szerokie i obejmują swoim zakresem wiele dziedzin, spośród których wszystkie odgrywają w nich kluczową rolę.

Więcej informacji pod linkiem.

Źródło: Urząd Publikacji Unii Europejskiej (Komisja Europejska)