Cyfrowe dane i usługi dotyczące zdrowia – europejska przestrzeń danych dotyczących zdrowia (II faza konsultacji)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia (oparte m.in na analizie Dyrektywy 2011/24/UE w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej).

Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE (konsultacje publiczne) to 26 lipca 2021 r.

Ułatwianie lepszego dostępu do danych dotyczących zdrowia i ich wymiany ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia większej dostępności i przystępności cenowej opieki zdrowotnej, stymulowania innowacji w dziedzinie zdrowia i opieki w celu lepszego leczenia i lepszych wyników oraz wspierania innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących technologie cyfrowe, w tym sztuczną inteligencję (SI). Gromadzenie, udostępnianie, wykorzystywanie i ponowne wykorzystywanie danych dotyczących zdrowia w opiece zdrowotnej wiąże się ze szczególnymi wyzwaniami, w szczególności polegającymi na znalezieniu właściwej równowagi między środkami ułatwiającymi wymianę danych przy jednoczesnym zachowaniu interesów i praw osób fizycznych, w tym w odniesieniu do ochrony ich danych osobowych. Aby zapewnić uwzględnienie wszystkich możliwych opinii przy opracowywaniu ram prawnych europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia oraz w trosce przejrzystość i rozliczalność, Komisja Europejska zaprasza wszystkie zainteresowane osoby i zainteresowane strony do dzielenia się swoimi opiniami i doświadczeniami. Państwa uwagi mogą pomóc w przedstawieniu ważnych spostrzeżeń, opinii i dowodów na poparcie oceny skutków towarzyszącej wnioskowi w sprawie europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia w kwestii problemów, które należy rozwiązać, wariantów polityki, które należy rozważyć, oraz ich prawdopodobnych skutków.

Europejska przestrzeń danych dotyczących zdrowia ma:

  • promować bezpieczną wymianę danych pacjentów (również w trakcie podróży za granicę) oraz kontrolę obywateli nad ich własnymi danymi dotyczącymi zdrowia,
  • wspierać badania nad terapiami, lekami, wyrobami medycznymi i wynikami leczenia,
  • zachęcać do korzystania z danych dotyczących zdrowia do celów badawczych, kształtowania polityki i stanowienia prawa, w oparciu o zaufane ramy zarządzania i zasady ochrony danych,
  • wspierać cyfrowe usługi zdrowotnych,
  • wyjaśnić kwestie bezpieczeństwa i odpowiedzialności w kontekście sztucznej inteligencji w dziedzinie zdrowia.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12663-Cyfrowe-dane-i-us%C5%82ugi-dotyczace-zdrowia-europejska-przestrzen-danych-dotyczacych-zdrowia_pl
W załączeniu znajduje się wstępna ocena skutków regulacji w tym obszarze.
Kwestionariusz jest dostępny dla organizacji i przedsiębiorstw zarejestrowanych w unijnym rejestrze służącym przejrzystości pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12663-Cyfrowe-dane-i-us%C5%82ugi-dotyczace-zdrowia-europejska-przestrzen-danych-dotyczacych-zdrowia/public-consultation_pl
Źródło: Komisja Europejska