DOBRY.BIZ

Związek Pracodawców Polska Miedź został członkiem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) z siedzibą w Warszawie. To organizacja, która walczy o: „uczynienie Polski krajem z najlepszymi warunkami do prowadzenia działalności gospodarczej oraz najlepszym systemem podatkowym w Europie”.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zrzesza ponad 52 tysiące firm, które zatrudniają blisko 600 tysięcy pracowników.
ZPP jest organizacją apolityczną wspierającą wolny rynek i zdrowy rozsądek. Uważamy, że nasi przedsiębiorcy mają gorsze warunki prowadzenia biznesu niż w innych krajach Unii Europejskiej. To małe i średnie firmy tworzą 67% polskiego PKB i zagospodarowują ¾ rynku pracy. Jednak przez organy państwowe czy samorządowe często traktowane są jak petent, a powinni być szanowani jako płatnik. Chcemy zmienić perspektywę postrzegania biznesu w Polsce, wspierać rozwój i umocnić pozycję firm, od których zależy stabilność gospodarcza Polskideklaruje Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.
Związek współpracuje z 16. organizacjami regionalnymi i 21. branżowymi. Prowadzi stałe przedstawicielstwo w Brukseli, jest członkiem Rady Dialogu Społecznego. Fora branżowe, m.in. rynku pracy, zdrowia publicznego, cyfrowe integrują firmy tych dziedzin. Działania ZPP wspierane są wiedzą świetnych ekspertów. Związek co roku publikuje ponad 30 autorskich raportów, opracowań, filmów oraz ponad 100 komentarzy, stanowisk i opinii legislacyjnych. Organizuje liczne debaty i spotkania. Dostarcza wiedzy i narzędzi do efektywnego prowadzenia biznesu.
Teraz wszyscy członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź mogą korzystać z benefitów, które oferuje ZPP. Oddajemy w Państwa ręce szereg korzyści stricte biznesowych oraz planujemy wspólne działania ZPPM i ZPP na rzecz poprawy warunków funkcjonowania firm w Polsce – mówi Beata Staszków, prezes zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź.
Podczas ubiegłorocznych obchodów 10.lecia Związku Przedsiębiorców i Pracodawców określono 10 celów, których osiągnięcie, zdaniem Związku, stworzyłoby przyjazny klimat do prowadzenia i rozwoju biznesu. ZPP dąży do:

  • Dobrowolności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla wszystkich działalności gospodarczych.
  • Wprowadzenia zasady, że wszystkie regulacje gospodarcze wchodzą w życie wyłącznie 1 stycznia danego roku, poprzedzone co najmniej 12 miesięcznym vacatio legis.
  • Jednej stawki VAT.
  • Jednego podatku od Funduszu Płac zamiast podatków PIT i ZUS.
  • Zmiany systemu rejestracji KRS na wzór CEIDG.
  • Gruntownej zmiany systemu kontroli przedsiębiorców – mniej instytucji i zmniejszenie liczby wyłączeń od maksymalnych terminów trwania kontroli w ustawie.
  • Zmiany systemu premiowana urzędników – premie i awanse tylko za prawomocne decyzje.
  • Gruntownej reforma sądownictwa gospodarczego – wprowadzenia realnego podziału spraw na małe i poważne, zmiany procedur i prowadzenia spraw dzień po dniu.
  • Wprowadzenia odrębnych reżimów prawnych dla małych i dużych firm.
  • Uchwalenia nowej Ordynacji podatkowej gwarantującej równą pozycję stron w postępowaniach podatkowych.

Związek prowadzi: monitoring procesu legislacyjnego w zakresie interesów przedsiębiorców, akcje i kampanie na rzecz konkretnych, korzystnych rozwiązań dla firm w Polsce, lobbing dobrych rozwiązań i działania na rzecz uwolnienia polskich przedsiębiorstw z pęt biurokracji i pogmatwanego prawa, działania na rzecz budowy pozytywnego wizerunku przedsiębiorców, działania i akcje edukacyjne skierowane do liderów opinii publicznej, społeczeństwa oraz młodzieży.
Firmom członkowskim ZPP proponuje bardzo szerokie wsparcie. Nowatorskim narzędziem jest platforma pomocy i współpracy Dobry.biz. To innowacyjny serwis spełniający rolę informacyjną, lojalnościową a także benefitową i sprzedażową. Daje korzyści firmom i ich pracownikom poprzez tworzenie zakupowych społeczności. To również ogromna baza wiedzy, w której można skorzystać m.in. z porad prawnych online, doradztwa finansowego, dotacji i funduszy EU, wzorów umów i pism. ZPP organizuje wydarzenia, warsztaty, szkolenia, Q&A z ekspertami. Na serwis składa się także cotygodniowy Biuletyn Prawo i Legislacja, zawierający artykuły dotyczące bieżących zmian zachodzących w prawie.
Platforma Dobry. Biz. jest teraz dostępna także dla firm członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź.
Szczególnie zachęcam do sprawdzenia możliwości tego panelu, z którego w pełni i bezpłatnie możecie korzystać.  Serwis to doskonały, całkowicie darmowy nośnik reklamy Państwa firmy i produktów, baza przydatnych informacji oraz dostęp do wiedzy eksperckiej – przekonuje Beata Staszków, prezes zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź- Wiem, że będzie to doskonałe uzupełnienie naszej oferty i pomoże, szczególnie w tym trudnym czasie, w prowadzeniu biznesu– dodaje Beata Staszków.
Bardzo się cieszę, że w naszej, związkowej rodzinie możemy powitać firmy członkowskie ZPPM. Możecie liczyć na wsparcie ZPP w wielu sferach. Sprawdźcie skuteczność naszych działań i podpowiedzcie w czym jeszcze możemy pomóc. Jestem pewien, że razem możemy osiągnąć znacznie więcej– podkreśla Cezary Kaźmierczak. 
Więcej informacji na temat Związku Pracodawców i Przedsiębiorców, a także aktualnie prowadzonych działań znajdziecie na stronie https://zpp.net.pl/ lub profilach Związku w mediach społecznościowych.
UWAGA!
Aby uzyskać dostęp do serwisu Dobry.biz, należy zarejestrować się na stronie https://dobry.biz/ wybierając przycisk „zarejestruj się” po przejściu na stronę rejestracji proszę w pkt 1. „Wybierz organizację, do której chcesz dołączyć”, wybrać z listy nazwę naszej organizacji, czyli Związek Pracodawców Polska Miedź oraz wypełnić pozostałe pola. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego przyjdą do Państwa dwa maile, jeden z informacją o Członkostwie (składka Państwa nie dotyczy) oraz mail z dostępem do serwisu. Zarówno na stronie głównej, jak i w panelu są samouczki, które mogą ułatwić pracę w serwisie, czy po prostu korzystanie z niego.
Jeżeli będą mieli Państwo problem z poruszaniem się na stronie czy dodaniem własnej oferty prosimy o kontakt z Panią Aleksandrą Piątek lub Ewą Czerwińską ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, które będą do Państwa dyspozycji i udzielą wszelkiej pomocy.
Aleksandra Piątek a.piatek@zpp.net.pl  kom. 504 212 435
Ewa Czerwińska e.czerwinska@zpp.net.pl  tel. 514 776 808