Dzień Informacyjny o Surowcach Mineralnych_16.05.2018 Wrocław

Patronat honorowy: Rafał Pawełczak, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź SA

 

16 maja br w siedzibie KGHM CUPRUM Sp. z o.o. CBR we Wrocławiu miał miejsce Dzień Informacyjny o Surowcach Mineralnych z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej.
Celem spotkania była prezentacja informacji dotyczących polityk horyzontalnych i inicjatyw (EU Raw Materials Policy), aktualnych programów badawczych oraz strukturalnych dedykowanych dla surowców mineralnych (m.in. Horyzont 2020, EIT RawMaterials, KIC, ERA-MIN).
 

Naszymi prelegentami byli: Malwina Nowakowska – Wicedyrektor, Wydział C2 – Resource Efficiency and Raw Materials, DG GROW Komisja Europejska; Krzysztof Kubacki – Dyrektor Generalny, EIT RawMaterials Innovation Hub CLC East; Dr inż. Jarosław Piekarski, Koordynator, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE; Michał Frycz, Dział Innowacyjności i Konkurencyjności w Wydziale Gospodarki, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego; Prof. dr hab. inż. Radosław Zimroz, Prodziekan ds. nauki na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej; Dr inż. Piotr Mertuszka, Zastępca Kierownika Zakładu Mechaniki Górotworu, KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe; Dr inż. Piotr Olczak, Pracownia Badań Strategicznych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN; Dr inż. Katarzyna Leszczyńska – Sejda, Kierownik Zakładu Hydrometalurgii w Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach.
Program Spotkania
Wydarzenie było okazją do dyskusji na temat potencjalnej współpracy polskich partnerów w programach Unii Europejskiej, jak również szansą  do nawiązania współpracy pomiędzy biznesem, nauką i administracja. Podczas spotkania najbardziej doświadczone podmioty podzieliły się doświadczeniami w realizacji projektów i przedstawiły plany na przyszłość w formule przedsięwzięcia brokerskiego.
 
 
Dziękujemy wszystkim za przyjęcie zaproszenia do udziału w seminarium „Dzień Informacyjny o Surowcach Mineralnych” oraz wkład merytoryczny w realizację przedsięwzięcia

 
 
Prezentacje z Seminarium:

  1. Malwina Nowakowska – Wicedyrektor, Wydział C2 – Resource Efficiency and Raw Materials, DG GROW Komisja Europejska
  2. Krzysztof Kubacki – Dyrektor Generalny, EIT RawMaterials Innovation Hub CLC East
  3. Dr inż. Jarosław Piekarski – Koordynator, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
  4. Michał Frycz – Dział Innowacyjności i Konkurencyjności w Wydziale Gospodarki, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
  5. Dr inż. Piotr Mertuszka, Zastępca Kierownika Zakładu Mechaniki Górotworu KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe
  6. Prof. dr hab. inż. Radosław Zimroz – Prodziekan ds. nauki na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej
  7. Dr inż. Piotr Olczak, Pracownia Badań Strategicznych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
  8. Dr inż. Katarzyna Leszczyńska–Sejda – Kierownik Zakładu Hydrometalurgii w Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach