Energetyka XXI wieku – wyzwania, szanse, rozwiązania

Związek Pracodawców Polska Miedź, Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. oraz TAURON Dystrybucja SA – Partner Strategiczny, zapraszają na konferencję „Energetyka XXI wieku – wyzwania, szanse, rozwiązania”, która odbędzie się w dniu 29 września 2023 r w Centrum Konferencyjnym LSSE w godz. 9:00-13:00 w Legnicy (ul. Rycerska 24).

Konferencja została objęta Honorowym Patronatem Marszałek Sejmu RP Pani Elżbiety Witek.

Partnerem strategicznym Konferencji jest TAURON Dystrybucja SA – tauron-dystrybucja.pl, prowadzący program edukacyjny BEZPIECZNIKI TAURONA.

Szczegóły dotyczące tego programu są zawarte na stronie www: https://edukacja.bezpieczniki.tauron.pl/

Współczesna energetyka to nie tylko kluczowy filar naszej gospodarki, ale także kluczowy czynnik wpływający na nasze środowisko i jakość życia. W obliczu zmieniającego się klimatu, rosnącego zapotrzebowania na energię oraz ciągle ewoluującej technologii, polska gospodarka podejmuje wysiłek, by dostosowywać się do nowych realiów i wyzwań.

„Jednym z najważniejszych wyzwań, przed którymi stoimy, jest konieczność zwiększenia efektywności energetycznej. Musimy wykorzystywać dostępne zasoby energii w sposób bardziej oszczędny i przyjazny dla środowiska. Rozwój technologii odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna, wiatrowa czy geotermalna, stanowi ogromną szansę na osiągnięcie tego celu. Inwestycje w badania nad magazynowaniem energii i rozwijanie inteligentnych sieci energetycznych są kluczowe dla zwiększenia efektywności całej gospodarki. Niezwykle ważna jest przy tym edukacja społeczności lokalnych, samorządów lokalnych, choćby poprzez programy takie jak „Bezpieczniki TAURONA” – mówi Marta Wisłocka, prezes zarządu ZPPM.

„Nasze firmy oraz samorządy muszą również stawić czoła problemowi redukcji emisji gazów cieplarnianych. Jestem głęboko przekonana, że transformacja energetyczna w kierunku niskoemisyjnym technologiom i rozwoju elektromobilności to nie tylko konieczność, ale także ogromna szansa na tworzenie nowych miejsc pracy i poprawę jakości życia obywateli.” – mówi Anna Melska wiceprezes Zarządu ZPPM.

„Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna w swoich codziennych działaniach dąży do stabilizacji systemu energetycznego i rozwoju zielonej gospodarki. Stawiamy na ogólnodostępną, bezpieczną, przyjazną środowisku i korzystną cenowo energię. Spółka podjęła współpracę z KGHM Polska Miedź, która ma obejmować m.in. analizę dostępnych technologii małych reaktorów jądrowych (SMR). W ramach LSSE działa także Zachodni Klaster Elektromobilności, który zrzesza podmioty sektora motoryzacyjnego w regionie i tworzy warunki do kreowania nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań. Takie konferencje są bardzo wartościowe, ponieważ pozwalają w eksperckim gronie przeanalizować wyzwania stojące przed krajowym sektorem energetycznym” – dodaje Przemysław Bożek, prezes zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

TAURON Dystrybucja SA – tauron-dystrybucja.pl – jest częścią Grupy TAURON, zajmuje się dystrybucją energii elektrycznej w południowej Polsce.Spółka jest największym dystrybutorem prądu w Polsce. Dostarcza 51,6 TWh energii elektrycznej na obszarze 57 tys. km2, czyli 18,5% powierzchni Polski. Koncentruje się na tym, aby zapewnić klientom ciągłość dostaw energii elektrycznej. Obsługuje 5,84 mln klientów. TAURON Dystrybucja uczestniczy w pracach badawczo-rozwojowych, wdraża nowe technologie, ze szczególnym uwzględnieniem technologii inteligentnych sieci.

Jest operatorem programu edukacyjnego BEZPIECZNIKI TAURONA. „Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka” to program edukacyjny skierowany do uczniów szkół podstawowych. Dzieci, dzięki zabawie oraz ciekawym eksperymentom, nauczą się jak bezpiecznie korzystać z prądu oraz poznają zagrożenia z nim związane. W jego ramach proponowane są gotowe scenariusze lekcji dla nauczycieli oraz ciekawe, interaktywne zabawy dla uczniów, do przeprowadzenia w szkole lub w domu.

Program ma charakter edukacyjny, a więc przede wszystkim prewencyjny. Przekazując wiedzę użytkownikom energii elektrycznej firma ma nadzieję, że świadomość zasad bezpieczeństwa pozwoli na uniknięcie sytuacji potencjalnie niebezpiecznych, zagrażających zdrowiu i życiu. Materiały edukacyjne, przygotowywane na potrzeby programu, są konsultowane ze specjalistami: pedagogami, metodykami i psychologami.

Program stanowi kontynuację akcji edukacyjnych z zakresu bezpiecznego korzystania z energii elektrycznej prowadzonych przez spółki Grupy TAURON jeszcze w latach 90. XX w.

Pod nazwą „Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka” jest realizowany od 2013 roku. Podczas poprzednich edycji przeszkolono 170 tys. uczniów w 1670 szkołach podstawowych.

Szczegóły dotyczące tego programu są zawarte na stronie www: https://edukacja.bezpieczniki.tauron.pl/

Energetyka XXI wieku niesie za sobą wiele korzyści, które wpływają na jakość życia ludzi, środowisko naturalne i rozwój gospodarczy. Innowacyjne rozwiązania technologiczne m.in. inteligentne sieci, efektywność energetyczna, czy też technologie cyfrowe stanowią potencjał, dzięki któremu zwiększamy bezpieczeństwo energetyczne, tworzymy miejsca pracy czy też wspieramy lokalne społeczności.

Celem spotkania jest promocja innowacyjnych rozwiązań oraz działań w zakresie energetyki, a także zgłębienia aktualnych trendów, które będą kształtować naszą przyszłość. Eksperci z różnych dziedzin będą dyskutować na temat długoterminowych perspektyw rozwoju energetycznego, uwzględniając czynniki ekonomiczne, technologiczne i społeczne.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Rejestracji można dokonać  w terminie do 27 września 2023 r. na formularzu zgłoszeniowym znajdującym się pod adresem: https://forms.gle/YuD8z5E1GN6antVv9

Szczegółowy program oraz informacje na temat prelegentów znajdziecie pod linkiem: https://pracodawcy.pl/energetykaxxiwieku/

Energetyka XXI wieku stoi przed wieloma wyzwaniami, ale również oferuje liczne szanse. Aby osiągnąć sukces, musimy działać wspólnie na rzecz zrównoważonej, czystej i efektywnej energetyki, która będzie służyć naszej planecie i przyszłym pokoleniom.

Szanse, które staramy się wykorzystywać to chociażby odnawialne źródła energii: Energia słoneczna, wiatrowa, geotermalna i hybrydowa stają się coraz bardziej opłacalne i dostępne. Ważna jest także elektromobilność, czyli stopniowe przejście na samochody elektryczne. Innowacje technologiczne otwierają przed nami wiele możliwości. Przechowywanie energii, inteligentne sieci energetyczne i rozwijające się technologie wodorowe czy jądrowe codziennie zmieniają nasze regiony.

Spójna i długoterminowa polityka energetyczna, która promuje odnawialne źródła energii, stawia na efektywność energetyczną i zapewnia bezpieczeństwo dostaw to kierunek obecnych działań. Edukacja, zwiększenie świadomości społecznej na temat znaczenia zrównoważonej energetyki oraz zachęcanie do bardziej ekologicznego stylu życia w połączeniu z inwestycjami w nowoczesne źródła energii, badania nad nowymi technologiami i infrastrukturę energetyczną to nasza przyszłość.