Etyka w biznesie i technologii – 21.06.2022 g. 11:00 – Webinar zoom – Akademia Rozwoju Przemysłu 4.0

Związek Pracodawców Polska Miedź
Centrum Etyki Technologii Instytutu Humanites

zapraszają na Webinar

Etyka w biznesie i technologii

w ramach Akademii Rozwoju Przemysłu 4.0

21 czerwca 2022 roku, g. 11:00 – 12:30

Webinar na platformie ZOOM

Udział w webinarze jest BEZPŁATNY.

Wystarczy się zarejestrować, aby otrzymać dostęp do udziału w wydarzeniu.

Rejestracja na spotkanie: https://forms.gle/iM415QRVXFo974Jc8

Dodaj wydarzenie do kalendarza Google

Dodaj wydarzenie do kalendarza Outlook ICal

Na dzień przed wydarzeniem osoby zarejestrowane otrzymają link do spotkania.
System wideokonferencyjny będzie uruchomiony 30 minut przed rozpoczęciem spotkania.

Program webinaru

Informacje o Prelegentach oraz Wydarzeniu

Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 20 czerwca 2022 r.
Rejestracja zostanie zamknięta o 12:00.

Serdecznie zapraszamy!

Dla kogo:

  • Menedżerowie i osoby zarządzające
  • Działy HR, rekrutacji i szkoleń
  • Menedżerowie działów rozwoju i innowacji
  • Głowni Specjaliści odpowiedzialni za realizację procesów biznesowych w firmach
  • Liderzy zmian, Innowatorzy, Eksperci technologiczni

Odpowiedzialny i etyczny biznes to podejście strategiczne, długofalowe, oparte na dialogu oraz poszukiwaniu rozwiązań korzystnych tak dla organizacji, przedsiębiorcy, jak i jego otoczenia, pracowników, wszystkich interesariuszy i społeczności.

Etyka powinna być podstawą działań każdej organizacji biznesowej, społecznej oraz administracji. Jej poznanie i stosowanie służy budowaniu reputacji. Odpowiedzialność etyczna może usprawnić działanie firmy i zmniejszać koszty ewentualnych konfliktów, wypływających z nieznajomości przez świat biznesu obowiązujących reguł moralnych.

Uczestnicy webinarium poznają najważniejsze problemy etyczne dotyczące sztucznej inteligencji jako technologii ogólnego zastosowania, obejmujące m.in. wyzwania związane z uczeniem maszynowym oraz kwestie funkcjonowania człowieka w cyfrowym świecie.

Omówiona zostanie również rola etyki AI w systemie normatywnym oraz unijne wytyczne dotyczące godnej zaufania sztucznej inteligencji i zawarte w nich zasady. Uczestnicy spotkania dowiedzą się także o różnych sposobach rozumienia etyki AI oraz o ryzykach związanych z niektórymi z tych ujęć.

Ponadto podczas webinarium zostaną przedstawione metody, dzięki którym możliwe jest przełożenie ogólnych zasad zawartych w unijnych wytycznych na bardziej konkretne wymogi w trakcie realizacji projektów AI.

Podczas webinaru zostaną poruszone zagadnienia takie jak:

  • Deklaracja etycznego biznesu;
  • Etyka sztucznej inteligencji (AI): wyzwania oraz rozwiązania (m.in. wyzwania uczenia maszynowego);
  • Rola etyki AI w systemie normatywnym;
  • Wytyczne UE dotyczące godnej zaufania sztucznej inteligencji i zawarte w nich zasady, wymogi w trakcie realizacji projektów AI;
  • Etyka w biznesie.

Przejrzystość; odpowiedzialność; aktywna obecność w otoczeniu, środowisku, społeczności; etyczne zachowanie – co zrobić, aby te wartości nie stały się tylko hasłami, a drogowskazami w działalności.

Jak odważnie, długoterminowo wykorzystywać technologię w zarządzaniu/organizacji? Czy etyczne podejście do technologii wzmocni, czy osłabi innowacyjność?

Odpowiedzi na te i inne pytania podczas spotkania.

Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 20 czerwca 2022 r. Rejestracja zostanie zamknięta o 12:00.