EU-Latin America Convention on Raw Materials – online: 25 – 26 listopad 2021

Partnerstwo UE-Ameryka Łacińska w zakresie surowców (EU-Latin America Partnership on Raw Materials) w powiązaniu z Mineral Development Network Platform (MNDP) organizuje konferencje online: EU-Latin America Convention on Raw Materials, która odbędzie się w dniach 25 – 26 listopada 2021 r.,

Szczegóły na stronie wydarzenia: https://app.swapcard.com/event/eu-latin-america-convention-on-raw-materials

Agenda spotkania: https://app.swapcard.com/event/eu-latin-america-convention-on-raw-materials/plannings/RXZlbnRWaWV3XzI5NjUwNQ%3D%3D?search=

Konwencja UE-Ameryka Łacińska dotycząca surowców łączy społeczność w całym łańcuchu wartości – w tym administrację, przemysł, sektor prywatny oraz podmioty zajmujące się badaniami i innowacjami – z UE i Ameryki Łacińskiej. Oferuje przestrzeń do wspólnego budowania odpornych łańcuchów wartości między UE a Ameryką Łacińską w oparciu o zrównoważone i odpowiedzialne operacje wydobywcze.

Konwent odbędzie się w pełni wirtualnie, przez dwa kolejne dni (dwa popołudnia CET), z sesjami dotyczącymi polityk i strategii w pierwszym dniu oraz sesjami tematycznymi w drugim. Wydarzenie będzie również oferować spotkania networkingowe 1:1 i wirtualne sesje plakatowe prezentujące nowatorskie projekty w zakresie innowacji i współpracy

Konferencja jest organizowana przez Partnerstwo UE-Ameryka Łacińska w sprawie surowców, finansowane przez Unię Europejską. Wśród prelegentów znajdą się liderzy z Komisji Europejskiej i rządów latynoamerykańskich, EITI, Natural Resource Governance Institute, oraz przemysłu.

 
Źródło: EU-Latin America Partnership on Raw Materials, Mineral Development Network Platform