European Mining Business Forum 2016, 13.09.2016, Sofia

13 września 2016 w Sofii, w Hotelu Hilton odbędzie się European Mining Business Forum 2016. Jest to wydarzenie, które odbywa się z inicjatywy Bułgarskiej Izby Górniczej od 2010 roku.
W tym roku partnerami przy organizacji spotkania są Ministerstwo Energii Republiki Bułgarii oraz Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Wydobywczego EUROMINES. Opłata Konferencyjna wynosi 190 Euro.
Tematyka: Konkurencyjność w przemyśle wydobywczym, rynek, inwestycje, ryzyka, reindustrializacja, zrównoważony rozwój, HORYZONT 2020.
EMBF to miejsce dyskusji, wymiany poglądów, poszukiwania rozwiązań i najlepszych praktyk we wszystkich aspektach zrównoważonego rozwoju w sektorze wydobywczym. Forum ma na celu pokazanie kluczowej roli, znaczenia i miejsca górnictwa, jako ważnego sektora gospodarki Europy.
Więcej informacji o spotkaniu znajduje się na stronie organizatorów Konferencji.
Link do strony www Forum: http://embf.eu/en/eng-za-konferenciata
Źródło: European Mining Business Forum 2016