Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami

Zapraszamy Państwa do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami, która odbędzie się w Krakowie w dniach 18-19 września 2018 r. w Muzeum Armii Krajowej przy ul. Wita Stwosza 12 w Krakowie.
Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń oraz prezentacja wyników promujących wdrażanie GOZ w zakresie tworzenia nowych proekologicznych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i systemowych oraz szeroka dyskusja. Proponowane rozwiązania, zgodnie z założeniami GOZ, powinny zmierzać do utrzymania w gospodarce jak najdłużej wysokiej wartości i jakości zasobów, materiałów i produktów, minimalizowania ilości wytwarzanych odpadów, poprzez najbardziej efektywne ich zagospodarowanie. Racjonalne zagospodarowanie zasobów w świetle GOZ dotyczy wielu obszarów badawczych, dlatego w pierwszym dniu konferencji tematem wiodącym będzie racjonalne ich wykorzystanie ze źródeł pierwotnych i wtórnych, uwzględniając przewidywane zmiany społeczne i gospodarcze oraz innowacyjne rozwiązania technologiczne. W drugim dniu dyskusja skupi się na wdrażaniu gospodarki obiegowej tzn. nowych modelach biznesowych, edukacji, wskaźnikach GOZ, innowacjach ekologicznych, symbiozie gospodarczej i wykorzystaniu nowych narzędzi informatycznych. Nawiązują do tego planowane sesje tematyczne:
Dzień 1 – Racjonalne wykorzystanie surowców, w tym krytycznych

 • Sesja plenarna – wystąpienia zaproszonych gości z kraju i zagranicy
 • Modele i wskaźniki oraz dostęp do zasobów surowców krytycznych i gospodarka nimi
 • Racjonalne zarządzanie zasobami wody i gospodarka ściekami w świetle GOZ
 • Rola energii i surowców w rozwoju GOZ
 • Surowce z odpadów – przykłady

Dzień 2 – Gospodarka obiegowa – metody i dobre praktyki

 • Symbioza przemysłowa – w tym projekt SYMBI
 • Innowacje w GOZ
 • Instrumenty wspierające GOZ
 • Wykorzystanie narzędzi informatycznych w GOZ
 • Proekologiczne rozwiązania technologiczne racjonalnego wykorzystania materiałów i odpadów,
 • Edukacja ekologiczna

Udział w konferencji jest bezpłatny!
Strona internetowa konferencji: http://konferencja-pan.pl/
Miejsce: Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila”, ul. Wita Stwosza 12, 31-511 Kraków
Pracownia:Pracownia Badań Strategicznych