Gospodarka surowcami – wybrane aspekty_28 stycznia 2020 roku

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Lubin, Polskie Stowarzyszenie Wyceny Złóż Kopalin oraz Związek Pracodawców Polska Miedź zapraszają na seminarium pt. „Gospodarka surowcami – wybrane aspekty”, które odbędzie się
w dniu 28 stycznia 2020 roku, w godz. 12:30 – 15:00, w Centrum Rekreacji i Sportu „Szkutnik” w Oborze (59-335) przy ul. Lubińskiej 36.
Zmienne warunki ekonomiczne, postęp technologiczny i techniczny powodują, iż dotychczasowe podejście do definicji związanych ze złożami, ich wycena, modelowanie czy sposoby eksploatacji podlegają ciągłym zmianom. Coraz większego znaczenia nabierają złoża antropogeniczne. Z drugiej strony górnictwo czy szerzej ujmując surowce mają ogromne znaczenie dla gospodarki, zrównoważonego rozwoju, innowacyjnych metod produkcji czy podnoszenia standardów życia.
Przedstawione zagadnienia wskazują na konieczność dyskusji nad przyszłymi wyzwaniami oraz próbami poszukiwania rozwiązań.
Uczestników Seminarium zapraszamy również na Spotkanie Noworoczne Związku Pracodawców Polska Miedź, które rozpocznie się bezpośrednio po seminarium o godz. 15:30 w Oborze, w Centrum Rekreacji i Sportu „Szkutnik”. Uroczystość będzie okazją do spotkania w gronie przyjaciół oraz złożenia sobie życzeń na Nowy 2020 Rok.
Będziemy zaszczyceni Państwa obecnością.

Ramowy program seminarium :
1. 12:30 Rejestracja i poczęstunek
2. 13:00 – 14:30 Sesja referatów:

  • Tomasz Ryba, Dyrektor Departamentu Polityki Surowcowej i Analiz, Ministerstwo Klimatu: Złoża antropogeniczne w perspektywie Ministerstwa Klimatu;
  • dr hab. inż. Krzysztof Galos, Wiceprezes Zarządu Polskie Stowarzyszenie Wyceny Złóż Kopalin: Wycena i zarządzania wartością złoża – rola kodeksu POLVAL na tle innych standardów i kodeksów wyceny;
  • mgr inż. Paweł Pietkiewicz, Członek Zarządu – Przewodniczący Sekcji Wyceny Złóż, Polskie Stowarzyszenie Wyceny Złóż Kopalin: Taksatorzy Złóż Kopalin – kwalifikacje i dokonania;
  • mgr inż. Mateusz Twardowski; SITG Lubin, KGHM Polska Miedź S.A.: Wsparcie procesów dokumentowania oraz zagospodarowania złóż z wykorzystaniem technologii modelowania 3D – na przykładzie złoża soli kamiennej Bądzów;
  • Przedstawiciel Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” S.A: Nowoczesne działania ZGH Bolesław w zakresie odzyskiwania rud cynku i ołowiu z odpadów poflotacyjnych (w trakcie potwierdzania)

3. 14:30 – 15:00 Dyskusja

Organizacją Seminarium zajmuje się Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności na seminarium w terminie do dnia 27.01.2020 roku na adres: sekretariat@pracodawcy.pl lub nr tel 76/8478585.